Wees welkom in de Sport

Als Sportservice Flevoland vinden wij het belangrijk dat iedereen met plezier mee kan doen met sport en bewegen, zich welkom voelt, eigen sportkeuzes kan maken en geaccepteerd wordt. Meedoen aan sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door middel van verschillende projecten wil Sportservice Flevoland bijdragen om sporten voor iedereen mogelijk te maken zodat iedereen een leven lang plezier kan hebben in sporten en bewegen. Op deze pagina vind je projecten die Flevoland biedt om iedereen welkom in de sport te laten voelen.

Ik heb het in me. Zie jij het ook?

Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sport. Alleen zijn sportaanbieders zich hier vaak niet van bewust. En dat is een gemiste kans want juist zij kunnen drempels wegnemen en ervoor zorgen dat iedereen binnen hun club, vereniging of organisatie met plezier kan sporten en bewegen. De campagne ‘Wees Welkom in de Sport’ daagt sportaanbieders uit het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving. Benieuwd hoe jouw club ervoor staat?

De campagne ‘Welkom in de sport’ wordt uitgevoerd in opdracht van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ en het ministerie van VWS. Sportservice Flevoland is als onderdeel van Sportkracht12 deel van de alliantie.

Doe hier de inclusiecheck!
placeholder
Wereldmeiden

Wereldmeiden is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden al sportend hun netwerken voor elkaar ontsluiten en van elkaars leven en achtergrond leren. Samen sporten en bewegen met andere meiden biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen.

Meer informatie
Super COOL!

Super COOL! is een sportproject in Flevoland waarbij deelnemers met een verstandelijke beperking samen met maatjes sporten, meestal buiten de instelling. Iedereen kan mee doen. Als deelnemer met een verstandelijke beperking of als vrijwilliger. Zolang je maar mee wilt sporten op jouw niveau.

Sport jij al mee? 

meer informatie
@ Super Cool!
Olympisch beweegprogramma

Als onderdeel van de Campagne TeamFlevo bracht Sportservice Flevoland de Olympische Spelen 2021 via een Olympisch Beweegprogramma op locatie bij kwetsbare doelgroepen in onder meer woon- en zorginstellingen. Daarbij werd met name de aandacht gevestigd op ouderen die het afgelopen jaar in een isolement zijn geraakt. Maar ook aan mensen die begeleid wonen vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking. Dit beweegpakket bestond uit bewegen in de praktijk en informatie omtrent de Olympische Spelen van 2021 in Tokio.

Meer over het beweegprogramma
Week van het Aangepast Sporten

In de week van 7 t/m 14 november stond Flevoland in het teken van het aangepast sporten. In deze speciale actieweek werd er aandacht besteed aan sport en bewegen voor mensen met een beperking. Er werden diverse activiteiten georganiseerd om iedereen (met een beperking) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de verschillende sportmogelijkheden. Activiteiten die plaatsvonden waren onder andere proeflessen, een inspiratiesessie en een theatervoorstelling.

Meer informatie
Flevolands Olympisch lespakket

Topsport heeft de kracht om te inspireren, te verbinden en om van te leren. Daarom heeft Sportservice Flevoland in samenwerking met NOC*NSF, Almere City FC en de Atletiekunie en in opdracht van de Provincie Flevoland, een écht Flevolands Olympisch Lespakket ontwikkeld.

Dit lespakket is geheel gratis en bestaat uit uiteenlopende (sportieve) lessen, gericht op de drie Olympische kernwaarden: excelleren, respect en vriendschap. 

lees verder
Valpreventie

GGD Flevoland zet zich samen met de gemeenten, ZilverenKruis, Proscoop, Elaa, Medrie, ReHA, Sportservice Flevoland en Sportbedrijf Lelystad in om de valpreventiezorg te verbeteren. 

Valpreventie is alleen succesvol als we hierin samenwerken. Het gaat om het vroegtijdig herkennen van risico’s op vallen. Ook zouden goede, bestaande en erkende valpreventieprogramma’s meer moeten worden gebruikt om vallen bij ouderen in Almere, Dronten, Lelystad en Urk te voorkomen.  

Uniek Sporten Uitleen

Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij je past.

Naast de gemeente Almere is Uniek Sporten Uitleen vanaf heden ook beschikbaar in de gemeente Lelystad!

meer informatie
Lokaal sportakkoord

Ook tijdens de coronacrisis hebben gemeenten, provincie, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gekeken naar welke ambities er lokaal zijn en deze omgezet naar te nemen acties. Deze ambities en acties hebben gemeenten vastgelegd in het lokaal sportakkoord. Binnen het deelthema ‘Inclusiviteit’ zijn diverse mogelijkheden om inclusief sporten te ervaren bij (potentiële) sporters, sportaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere betrokken organisaties. De behoefte van de mogelijkheden van de sporter staat hierbij voorop.

Alle Flevolandse Sportakkoorden zijn afgerond en worden de komende tijd uitgevoerd. Kijk hieronder wat de sportakkoorden voor jou kunnen beteken!

meer informatie
Sportspullenmarkt Lelystad

De afgelopen maanden hebben veel inwoners sportkleding en -spullen ingeleverd bij de Sportspullenbank. In het bezit van een toegangskaart konden Lelystedelingen voor een klein bedrag sportspullen kopen: 3 sportitems voor maximaal 3 euro per stuk, tijdens de Sportspullenmarkt afgelopen september in het AtolPlaza. 

De markt is een groot succes gebleken met maar liefst 120 bezoekers, die één of meerdere sportitems mee naar huis hebben genomen. Daarom is er besloten dat de sportspullenbank in 2022 eens in de twee maanden haar deuren gaat openen voor inwoners die het financieel zwaar hebben.

Sportspullenbank
Lucky Wheels

Lucky Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om een handicap te hebben. Tijdens de clinic ervaren kinderen zelf hoe het is om in een rolstoel te sporten en gaan ze met elkaar de uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. Ook gaan ze, na het zien van indrukwekkende voorbeelden, met elkaar in discussie over hoe het is om met een beperking te leven.

lees verder
Lucky Wheels
Stichting Lelystad Vitaal

Door de oprichting van Stichting Lelystad Vitaal hoopt Sportbedrijf Lelystad de komende jaren meer te kunnen betekenen voor de vitaliteit van alle inwoners van Lelystad met specifieke aandacht voor degenen die een extra zetje in de rug nodig hebben. Niet alleen in het belang voor gezondheid, maar ook voor inclusiviteit en participatie.

lees verder
(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om een handicap te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een handicap hebt heel erg veel mogelijk is!

Een clinic van (S)Cool on Wheels is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Deelname aan een clinic is voor basisscholen gratis mits er een sponsor is.

meer informatie
Uniek Sporten