In de provincie

Iedere provincie in Nederland richt zich specifiek op een aantal sporten die passen bij de identiteit van die provincie. De Provincie Flevoland heeft gekozen voor de kernsporten triathlon en watersport. Sporten die passen bij het imago, karakter en identiteit van Flevoland: water, ruimte en natuur. Dit beleid is vastgelegd in ‘Sportbeleid dat rendeert in Flevoland’ (herziene sportnota 2018 – 2023)

De werkzaamheden van Sportservice Flevoland zijn grotendeels gebaseerd op de thema’s in deze Sportnota. Namelijk watersport en triathlon, evenementen, topsportbegeleiding & talentontwikkeling, aangepast sporten en onderzoek.

Triathlon en Watersport

Sportservice Flevoland levert een bijdrage in de promotie van Flevoland als watersport- en triathlonprovincie door de beide sporten en de daaraan gerelateerde evenementen toegankelijker en zichtbaarder te maken. Voor beide kernsporten bestaat een specifiek ondersteuningsprogramma, met als doel Flevoland te profileren als provincie voor watersport en de triathlonsport. Dit doet Sportservice onder meer door de organisatie van watersport- en triathlonevents, het ondersteunen van sportverenigingen binnen de watersport en triathlon en het organiseren van watersport en triathlonclinics op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De komende jaren blijven dit de kernsporten van de provincie Flevoland. Daarnaast zien wij kans om vanaf 2019 twee extra kernsporten te ondersteunen: fietsen en hardlopen. Lees hier meer over de kernsporten triathlonwatersport en fietsen & hardlopen.

Evenementen

Sportevenementen zorgen voor een economische impuls in de regio. Daarnaast worden sportevenementen ingezet als middel om toerisme (dag- en verblijfsrecreanten) naar Flevoland te trekken en te enthousiasmeren voor Flevoland. Sportservice ondersteunt evenementen door advisering bij de planvorming van evenementen en de promotie van (sport)evenementen en side-events.

Topsportbegeleiding & Talentontwikkeling                                                                                      

Topsport Flevoland is onderdeel van Sportservice Flevoland en is een provinciaal steunpunt voor topsport en talentontwikkeling. Flevolandse talenten met een NOC*NSF erkende status worden begeleid en ondersteund.  Loopbaanplanning, vergoeding voor incidentele extra uitgaven, verwijzing naar NOC*NSF erkende topsportfaciliteiten, topsportbegeleiding en alles wat verder bij de ontwikkeling van een succesvolle sportieve carrière komt kijken. 

Aangepast sporten

Sport en bewegen is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Sportservice Flevoland is de spin-in-het-web tussen alle gemeenten en betrokken organisaties. Wij zijn zowel direct als indirect het aanspreekpunt voor sporters, sportaanbieders, gemeenten en zorgorganisaties. De Provincie Flevoland streeft naar het vergroten van het aantal sportende mensen met een handicap en chronische aandoening.

Kenniscentrum

De rol van Sportservice Flevoland als provinciale sportorganisatie is van een uitvoerende- naar een steeds meer adviserende rol verschoven. Om deze adviserende rol goed uit te kunnen voeren is kennis erg belangrijk. Deze kennis wordt onder andere verkregen uit onderzoek. Zo doet Sportservice Flevoland onderzoek naar de economische effecten van een evenement. Voor het meten van de economische impact wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)De kennis wordt mede uitgedragen via het nieuwe Kenniscentrum Sport Flevoland dat in 2016 verder ontwikkeld wordt.