Fittesten

De komende decennia neemt het aantal ouderen in de Nederlandse samenleving toe. In 2020 is het aantal 55-plussers gestegen tot 5,6 miljoen, dat is 32% van de totale bevolking. Naast vergrijzing neemt ook de levensverwachting toe. Ouderen spelen een steeds grotere rol in de maatschappij. Om hen een gezonde toekomst te bieden is het belangrijk voorwaarden te scheppen die een gezonde leefstijl mogelijk maken. Een cruciaal aspect hierbij is dat ouderen een goed beeld hebben van hun fysieke gezondheid. Een fittest geeft dit inzicht!

De helft van de senioren boven de 55 jaar is niet of onvoldoende lichamelijk actief. Bewegen houdt mensen langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren blijven sterk en de conditie blijft op peil. Regelmatig bewegen is gezond en voorkomt veel chronische aandoeningen. Naast fysieke voordelen verkleint bewegen het sociaal isolement voor ouderen.

De doelgroep kwetsbare en/of inactieve ouderen krijgt veel aandacht bij gemeenten. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is beleid voor deze ouderen deels geborgd. De Wmo regelt dat kwetsbare mensen ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig blijven. Gemeenten voeren de Wmo uit, waarbij iedere gemeente andere accenten legt. Het organiseren van een fittest voor ouderen sluit goed aan bij de Wmo-kaders. 

Een fittest geeft inzicht in de fysieke en deels mentale fitheid van mensen. De Fittest richt zich op mensen in de leeftijd van 55 jaar en ouder maar is ook uit te voeren onder andere doelgroepen.  De test bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een vragenlijst over gezondheid
  • bloeddrukmeting
  • lengte- en gewichtsmeting, BMI berekenen
  • oog- handcoördinatietest
  • reactietest
  • knijpkrachttest
  • zit- en reiktest
  • schouderlenigheidtest
  • uithoudingsvermogentest

De fittest vindt plaats in een sporthal of gymzaal/buurthuis. Bij de fittest is een (test)arts aanwezig waar deelnemers een gesprek mee kunnen hebben. Voor het uitvoeren van de Fittest is hulp van lokale vrijwilligers nodig. De totale test duurt anderhalf uur per deelnemer. Aan het einde van de test krijgen deelnemers een rapport met de resultaten, dat vervolgens met hen besproken wordt. De uitkomst van de fittest kan mensen stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. Ook kunnen zij advies krijgen over welke sport of beweegactiviteit het beste bij hen past.