Wat doen wij

Als Sportservice Flevoland willen we zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen en houden. Dit doen wij door zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau instanties en verenigingen te adviseren en te ondersteunen bij hun beleid en/of uitvoering. Sportservice Flevoland stimuleert een gezond sport- en beweegklimaat in de provincie Flevoland door:

  • de inzet van gedreven mensen met kennis van zaken
  • de samenwerking te zoeken met de klant en verbindingen te leggen met andere lokale partijen
  • het gehele traject van advies tot en met realisatie te ondersteunen
  • een praktische en resultaatgerichte instelling
  • een frisse blik op het speelveld die inspireert tot nieuwe initiatieven en oplossingen

In de provincie

Op provinciaal niveau ondersteunt Sportservice Flevoland de provincie bij haar sportbeleid. In de provinciale sportnota formuleert de Provincie Flevoland het uitgangspunt dat sport meer is dan alleen een doel op zich. Het is ook een middel om de economische ontwikkeling van Flevoland te stimuleren. Sport en bewegen creëert gezonde mensen, meer werkgelegenheid, meer bestedingen door sportevenementen en een sterke sociaal maatschappelijke samenhang. Stuk voor stuk zaken die een positieve invloed hebben op de Flevolandse economie in zijn geheel. De Provincie Flevoland heeft hierbij gekozen voor de kernsporten triathlon en watersport.

In de gemeenten

Sport is een belangrijk middel om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen en in beweging te houden. Op verzoek ondersteunt Sportservice Flevoland gemeenten bij het vormgeven van sportbeleid. Alle facetten van sport worden hierin meegenomen, waaronder: verenigingssport (breedtesport), sportstimulering ten behoeve van gezondheid, onderwijs, participatie en de landelijke regeling Sport in de Buurt (buurtsportcoaches en sportimpuls).