Corona verzwakt meer dan de sport alleen. Slechts een deel van de gevolgen zijn uit te drukken in geld: derving van inkomsten uit contributie, sponsoring en kantine-omzet, of kosten die extra zijn gemaakt. De impact op gezondheid, welzijn, de gevolgen van de verzwakte sportinfrastructuur als ook de economische gevolgen daarvan, laten zich minder goed uitdrukken in geld. Maar die zijn er wel degelijk voor sport- en beweegaanbieders, evenementen, topsport & talentontwikkeling en kwetsbare groepen. Het is een aanslag op de vitaliteit van de sportaanbieders. Provincie Flevoland vindt het belangrijk dat haar sportaanbieders vitaal en toekomstbestendig zijn. Daarom heeft Sportservice Flevoland de gratis Vitaliteitsscan ontwikkeld.

Vitaliteitsonderwerpen

Het doel van de Vitaliteitsscan is om sportaanbieders en/of sportverenigingen een handelingsperspectief voor de toekomst te geven, gericht op het verbeteren van de vitaliteit. De sportaanbieder wordt aan de hand van een scan beoordeeld op de volgende onderwerpen:

  1. Bestuur, beleid en strategie
  2. Ledenbestand
  3. De financiële situatie van de vereniging
  4. Aanbod, samenwerking en concurrentie
© Karin Jongman Fotografie
Rapportage

De gratis Vitaliteitsscan maakt inzichtelijk hoe de sportvereniging of club ervoor staat. Er wordt onder andere gekeken naar het sportaanbod, het ledenbestand, de innovativiteit, de financiën en de veerkrachtigheid en flexibiliteit van de sportvereniging of aanbieder. Aan de hand van de resultaten vanuit de scan ontvangt u van ons een rapportage met daarin concrete adviezen waar u direct mee aan de slag kunt gaan. 

Wilt u meer informatie, een scan aanvragen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Robbert Bonsink, bonsink@sportflevo.nl