sportflevo.nl - Foto Sportimpuls.png

Sportimpuls

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt op verschillende manier geïnvesteerd in sport. Eén van de projecten is de ‘Sportimpuls’ waarmee sportorganisaties een tijdelijke subsidie aan kunnen vragen.

Bij een sportimpulsaanvraag moet de aanvrager sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls kiezen. De menukaart is een overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en andere organisaties.

Sportservice Flevoland kan bij het opstellen van een sportimpulsaanvraag op diverse manieren adviseren. In een aantal gevallen vervult Sportservice ook een rol in het schrijven van de subsidieaanvraag.  

Bij het indienen van een sportimpulsaanvraag kan gevraagd worden naar ondertekening door een ´Provinciale sportraad´. Sportservice Flevoland vervult deze rol voor de provincie Flevoland.

Klik hier voor meer informatie op de website van Sport in de Buurt.

Direct naar

Contactpersoon

sportflevo.nl - tom-sloetjes-klein.jpg

Tom Sloetjes

Projectleider