sportflevo.nl - buursportcoach.jpg

Buurtsportcoaches

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt op verschillende manier geïnvesteerd in sport. Eén van de projecten is de ‘Buurtsportcoach’ (voorheen ook wel combinatiefunctionaris genoemd).

Sportservice Flevoland adviseert zowel gemeenten als sportverenigingen over de mogelijkheden van het inzetten van een buurtsportcoach. Buurtsportcoaches worden ingezet voor het maken van de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Waarom zou u als gemeente of vereniging een buurtsportcoach inzetten?

  • Voor het bevorderen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs
  • Het zorgen voor een zo breed mogelijk aanbod van na- en tussenschoolse sport- en beweegactiviteiten op basisscholen en voortgezet onderwijs
  • Het ondersteunen en versterken van sportverenigingen
  • Het in beweging krijgen van niet of minder actieve inwoners

Sportservice Flevoland biedt ook de mogelijkheid om het werkgeverschap van buurtsportcoaches in opdracht van een sportverenging uit te voeren (detachering). Hier maken een aantal Flevolandse verenigingen al gebruik van.  

Om deze video te zien dien je de marketing-cookies te accepteren.

Direct naar

Contactpersoon

sportflevo.nl - tom-sloetjes-klein.jpg

Tom Sloetjes

Projectleider