Verenigingen

Sportverenigingen zijn belangrijk in onze samenleving. Het goed besturen en leiden van een vereniging is echter niet altijd makkelijk. De veranderende vraag van leden, vrijwilligers en overheden bieden vaak uitdagingen voor sportverenigingen. In opdracht van gemeenten ondersteunt Sportservice Flevoland de verenigingen door middel van cursussen, persoonlijke ondersteuning op specifieke onderwerpen en algemeen beleidsadvies.