Verduurzamen sportaccommodaties

Sportverenigingen geven jaarlijks veel geld uit aan de accommodatie. Aan huur, maar ook aan bijvoorbeeld verlichting en verwarming. En vooral bij die laatste twee, valt nog wel wat te besparen door te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van LED (veld)verlichting, betere isolatie, efficiënter inregelen van verwarming en ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook een kleinere aanpassing zoals het plaatsen van een (slimme) tussenmeter kan al een verschil maken.

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en Sportservice Flevoland hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk sportverenigingen en bijbehorende accommodaties in de provincie Flevoland te helpen met het verduurzamen van hun accommodatie. Door samen te werken willen wij zorgen voor een maximale impact en kunnen alle sportverenigingen en -accommodaties in Flevoland rekenen op hulp, advies en financiering.

In 2018 is er met verschillende partners waaronder het NOC*NSF en het Ministerie van VWS een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet in op zes doelen, waaronder het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur. NOC*NSF biedt vanuit dit akkoord begeleidingstrajecten voor de verduurzaming van sportaccommodaties aan. Deze trajecten worden in Flevoland verzorgd door Sportservice Flevoland in samenwerking met EEF. Omdat wij als provinciale sportorganisatie zijn aangesloten bij Sportkracht 12 (SK12), voldoen wij aan de kwaliteitseisen die door het NOC*NSF en het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn & sport opgesteld zijn.

 

Gratis energiescan

EEF en Sportservice Flevoland bieden sportverenigingen en bijbehorende accommodaties in de provincie Flevoland de uitvoering van een gratis energiescan aan. Op basis van deze energiescan wordt een verduurzamingsplan gemaakt. Dit wordt vervolgens (gratis) gezamenlijk doorlopen zodat u weet welke stappen u op korte-, middellange- of lange termijn kan nemen. Daarnaast wordt toegelicht wat voor rendement en welke terugverdientijd er gepaard gaat met de te nemen stappen. EEF kan vervolgens ondersteunen bij de realisatie en financiering van de te nemen maatregelen.

Klinkt dit interessant voor uw vereniging/accommodatie?

Bel of mail ons
© HC Zeewolde Sport Technologies
Begeleidingstraject

Het begeleidingstraject is gratis aan te vragen. In onderstaande stappen wordt u begeleid door een projectleider van Sportservice Flevoland in samenwerking met verschillende partijen zoals EEF, de Flevolandse Energieagenda (FEA), NOC*NSF en Green Sports. De energiescan is een nulmeting of start, gevolgd door het begeleidingstraject. Dit traject bevat de volgende stappen: 

1. Een concreet plan van aanpak
2. Begeleiding bij de uitvoering van de maatregelen:
        a) Opvragen en beoordelen van verschillende offertes
        b) Businesscase per maatregel
        c) Subsidieaanvragen, waaronder de BOSA
        d) Financieringsplan(nen)
3. Monitoring en terugkoppeling van de resultaten 

Bel of mail ons
Start vandaag nog!

Het begeleidingstraject is gratis, maar niet vrijblijvend. NOC*NSF verwacht wel dat u aan de slag gaat met de uitkomsten. Hier staan natuurlijk geen sancties op, maar de goede bedoelingen moeten er wél zijn! Er zijn in totaal 1500 begeleidingstrajecten vanuit NOC*NSF beschikbaar gedurende een periode van 3 jaar. Wacht daarom niet te lang met aanmelden. Wanneer de aanmelding verwerkt is neemt Robbert Bonsink, projectleider Sportservice Flevoland, contact met u op om te kijken hoe en wanneer er met het traject gestart kan worden. Ook voor vragen kunt u contact opnemen met Robbert:

E. bonsink@sportflevo.nl
M. 06 - 34 11 96 60
T. 0321 - 25 11 13

Aanmelden
Flevolandse voorbeelden

Er hebben al een aantal mooie verduurzamingstrajecten in Flevoland plaatsgevonden. Zo investeert voetbalvereniging Nagele in ledverlichting op twee trainingsvelden. Sportverenigingen in de Noordoostpolder pakken de verduurzaming gezamenlijk aan en op sportcomplex de Rietlanden in Lelystad zijn 1410 zonnepanelen neergelegd. Mooie voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen die als inspiratie kunnen dienen om ook bij uw sportvereniging met verduurzamen aan de slag te gaan!

Verduurzamingsprojecten
© SG De Rietlanden
Onze partners

   
heeft in 2020 al bijna 200 verenigingen begeleid in hun verduurzamingstraject. En nu ook in Flevoland. Samen met Green Sport willen wij zoveel mogelijk sportverenigingen in Flevoland helpen met het besparen van energie. Green Sport voert de energiescan uit en stelt een rapportage met daarin een plan van aanpak op. Sportservice Flevoland neemt de rapportage met de sportvereniging door en begeleidt de vereniging gedurende het traject. 

 
 SK12 is het samenwerkingsorgaan van de provinciale sportorganisaties in Nederland en partner van het NOC*NSF. Samen zetten zij zich in om zoveel mogelijk sportverenigingen te helpen verduurzamen.  

 

 

Wat doen wij nog meer voor verenigingen?

Sportverenigingen lopen tegen allerlei problemen aan: een tekort aan vrijwilligers, het voldoen aan de wet- en regelgeving en vergrijzing van de vereniging/het bestuur bijvoorbeeld. In opdracht van Flevolandse gemeenten adviseren wij sportverenigingen op al deze en andere vlakken. Daarnaast organiseren wij ook cursussen en expertmeetings met verschillende thema's. Wil je weten waar je ons voor in kunt schakelen? Ga dan naar Verenigingsondersteuning.

Verenigingsondersteuning
© Maarten Heijenk