Verduurzamen sportaccommodaties

Sportverenigingen geven jaarlijks veel geld uit aan de accommodatie. Aan huur, maar ook aan bijvoorbeeld verlichting en verwarming. En vooral bij die laatste twee, valt nog wel wat te besparen door te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van LED (veld)verlichting, betere isolatie, efficiënter inregelen van verwarming en ventilatie en het plaatsen van zonnepanelen. Maar ook een kleinere aanpassing zoals het plaatsen van een (slimme) tussenmeter kan al een verschil maken.

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en Sportservice Flevoland hebben de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk sportverenigingen en bijbehorende accommodaties in de provincie Flevoland te helpen met het verduurzamen van hun accommodatie. Door samen te werken willen wij zorgen voor een maximale impact en kunnen alle sportverenigingen en -accommodaties in Flevoland rekenen op hulp, advies en financieringsmogelijkheden.

In 2018 is er met verschillende partners waaronder het NOC*NSF en het Ministerie van VWS een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet in op zes doelen, waaronder het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur. NOC*NSF biedt vanuit dit akkoord begeleidingstrajecten voor de verduurzaming van sportaccommodaties aan. Deze trajecten worden in Flevoland verzorgd door Sportservice Flevoland in samenwerking met EEF. Omdat wij als provinciale sportorganisatie zijn aangesloten bij Sportkracht 12 (SK12), voldoen wij aan de kwaliteitseisen die door het NOC*NSF en het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn & Sport opgesteld zijn.

 

Gratis verduurzamingstraject met energiescan

EEF en Sportservice Flevoland bieden sportverenigingen en bijbehorende accommodaties in de provincie Flevoland de uitvoering van een gratis energiescan aan. Op basis van deze energiescan wordt een verduurzamingsplan gemaakt. Dit wordt vervolgens (gratis) gezamenlijk doorlopen zodat u weet welke stappen u op korte-, middellange- of lange termijn kan nemen. Daarnaast wordt toegelicht wat voor rendement en welke terugverdientijd er gepaard gaat met de te nemen stappen. Zo kunnen we u met het verduurzamingstraject van A to Z begeleiden, van een energiescan tot aan de realisatie en financiering van de betreffende maatregelen.

Interessant voor uw vereniging/accommodatie? Meld u zich dan hier aan.

Aanmelden
© HC Zeewolde Sport Technologies
Begeleidingstraject

Het begeleidingstraject is gratis aan te vragen. In onderstaande stappen wordt u begeleid door een projectleider van Sportservice Flevoland in samenwerking met verschillende partijen zoals EEF, de Flevolandse Energieagenda (FEA), NOC*NSF en Green Sports. De energiescan is een nulmeting of start, gevolgd door het begeleidingstraject. Het traject bevat de volgende stappen: 

  1. Energiescan van de accommodatie (0-meting) & bepalen ambities
  2. Gefaseerd plan van aanpak opstellen
  3. Begeleiding offerte traject, met onafhankelijke offertecheck
  4. Uitwerken business cases, financiën en subsidies (o.a. BOSA)
  5. Ondersteuning tijdens realisatie en monitoring

Het hele stappenplan hebben wij gebundeld in een informatieflyer. Hierin vindt u ook een aantal succesvolle Flevolandse voorbeelden. Deze kunt u hier gratis downloaden om nog eens rustig door te lezen.

Start vandaag nog!

Het begeleidingstraject is gratis, maar niet vrijblijvend. NOC*NSF verwacht wel dat u aan de slag gaat met de uitkomsten. Hier staan natuurlijk geen sancties op, maar de goede bedoelingen moeten er wél zijn! Er zijn vanuit NOC*NSF een beperkt aantal trajecten per provincie beschikbaar. Wacht daarom niet te lang met aanmelden. U kan zich aanmelden via het platform Sport NL Groen. Meer info hierover is te vinden in het volgende blok. Wanneer de aanmelding is verwerkt, neemt Robbert Bonsink, projectleider Sportservice Flevoland, contact met u op om te kijken hoe en wanneer er met het traject gestart kan worden. Wilt u eerst meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Robbert:

E. bonsink@sportflevo.nl
M. 06 - 34 11 96 60
T. 0321 - 25 11 13

Aanmelden
Sport NL Groen

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. Sport NL Groen is het platform dat u kan helpen bij het verduurzamen van uw sportaccommodatie. Naast dat u op dit platform uw eigen sportaccommodatie op kan zoeken en kan zien wat u ongeveer kan besparen in combinatie met de beschikbare subsidies, kan u hier ook een begeleidingstraject aanvragen. Selecteer bij het aanvragen van een energiecoach SK12 en vervolgens Sportservice Flevoland (zie het filmpje hiernaast).

Aanmelden
placeholder
Nieuws

Sinds kort werken wij samen met OTG.energy. OTG.energy is een Flevolands bedrijf dat sportverenigingen en clubs kan helpen bij het verduurzamen. OTG.energy heeft namelijk een inventief systeem bedacht, dat energie op kan slaan in batterijen, zodat verenigingen die op een later moment kunnen gebruiken. Aangevuld met ledverlichting en/of zonnepanelen kan deze partij een volledig duurzaamheidspakket aanbieden aan verenigingen.

Wat duurzame energie betreft, sluit OTG.energy niets uit. Het meest voor de hand liggend zijn zonnepanelen, maar daar beperken zij zich niet toe. Met een paar kleine windtribunes kan je bijvoorbeeld ook al veel energie opwekken. De offertes van OTG.energy kunnen wij, naar wens, voor u opvragen. Ook denken zij graag mee over welke mogelijkheden voor uw vereniging het meest passend zijn. Meer informatie over OTG.energy is hier te vinden. Onderstaand is een nieuwsuur-item met OTG.energy te vinden.

OTG.energy
Flevolandse voorbeelden

Er hebben al een aantal mooie verduurzamingstrajecten in Flevoland plaatsgevonden. Zo investeert voetbalvereniging Nagele in ledverlichting op twee trainingsvelden. Sportverenigingen in de Noordoostpolder pakken de verduurzaming gezamenlijk aan en op sportcomplex de Rietlanden in Lelystad zijn 1410 zonnepanelen neergelegd. Bij voetbalclub S.V. Batavia'90 uit Lelystad heeft de bewustwording na de energiescan het energieverbruik fors laten dalen. Klik op de afbeelding voor het verduurzamingsvoorbeeld van SV Batavia '90. En BSC Almere bespaart na het verduurzamingstraject ruim €8.000,- per jaar!

Mooie voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen die als inspiratie kunnen dienen om ook bij uw sportvereniging met verduurzamen aan de slag te gaan!

Klik hier om de Virtuele Bustour terug te kijken en klik hier om het FEA Kenniscafé Verduurzaming en Sport terug te kijken.

Verduurzamingsprojecten
© FEA EEF
Onze partners

Wij kunnen verduurzamingstrajecten aanbieden dankzij de samenwerking met vele partners. Als onderdeel van Sportkracht12 (een samenwewerkingsorgaan van de 12 provinciale sportorganisaties) en als geaccrediteerd adviespartner van NOC*NSF, begeleidt Sportservice Flevoland de verenigingen en zijn wij het aanspreekpunt. Daarbij schakelen wij de hulp in van onze partners. Zo voert Green Sports de energiescan uit en stelt het plan van aanpak op. 

               
                                                                        

                                

Wat doen wij nog meer voor verenigingen?

Sportverenigingen lopen tegen allerlei problemen aan: een tekort aan vrijwilligers, het voldoen aan de wet- en regelgeving en vergrijzing van de vereniging/het bestuur bijvoorbeeld. In opdracht van Flevolandse gemeenten adviseren wij sportverenigingen op al deze en andere vlakken. Daarnaast organiseren wij ook cursussen en expertmeetings met verschillende thema's. Wil je weten waar je ons voor in kunt schakelen? Ga dan naar Verenigingsondersteuning.

Verenigingsondersteuning
© Maarten Heijenk