Samen naar een veilig sportklimaat

sportflevo.nl - Logo veilig sportklimaat.jpg.png

Sport is leuk! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld. Sport brengt mensen samen en zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Samen kunnen we ons inzetten om sporten leuk te houden. Heeft uw vereniging bijvoorbeeld gedragsregels? Spreekt u andere ouders wel eens aan als ze staan te schreeuwen tegen een scheidsrechter? Denkt u als bestuurder wel eens na over hoe verwelkomend uw vereniging is naar nieuwe leden?

Cursussen
Sportservice Flevoland en De Meerpaal geven komend jaar aandacht aan het onderwerp ‘Veilig sportklimaat’. Omdat dit een zeer breed thema is, waarbij de hele vereniging betrokken is, worden er cursusavonden georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Bestuurders, trainers/coaches, en niet te vergeten: ouders. Bij elke doelgroep wordt besproken hoe we ons samen in kunnen zetten om een veilig sportklimaat te behouden/versterken. En wat we kunnen doen als er zich onverhoopt toch een incident voordoet.

Data
De aftrapbijeenkomst en de cursussen voor de verschillende doelgroepen vinden op de volgende data plaats:

Cursus

Doelgroep

Datum

Tijd

Locatie

Inspiratiesessie: Samen naar een veilig sportklimaat

Alle inwoners

Woensdag 29 maart

19.30 - 21.00 

Raadzaal, Gemeentehuis Dronten

Sportief besturen

Bestuursleden

Woensdag 19 april

19.00 - 22.00

De Meerpaal

Lang leve de sportouder

Ouders

Maandag 8 mei

19.00 - 22.00

De Meerpaal

4 inzichten over trainerschap

Trainers

Dinsdag 16 mei

19.00 - 22.00

De Meerpaal

Trainer-sporter-interactie

Trainers

Dinsdag 23 + 30 mei

19.00 - 22.00

De Meerpaal


Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar sloetjes@sportflevo.nl.
Vermeld daarbij:

  • uw naam
  • uw organisatie/vereniging
  • de cursus(sen) waaraan u wilt deelnemen 

Hieronder vindt u per cursus een omschrijving.

Sportief besturen
Het besturen van een vereniging blijft een uitdagende klus. Je wilt niet alleen een vereniging aansturen waarbij op alle niveaus met plezier wordt gesport, je wilt ook dat alle leden zich een deel van de vereniging voelen. Een goede sfeer op de club draagt immers bij aan het werven en behouden van leden en vrijwilligers. In de workshop Sportief Besturen gaat het daarover: de workshop is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd, hoe ouders langs de lijn staan, etc. Lees hier verder >


Lang leve de sportouder
Ouders langs de lijn, het bad, het veld, de bak, ze vormen een issue bij alle sporten. Ouders lijken vaak teveel ingesteld op winnen en hebben daardoor een verkeerde impact op het sportplezier van hun kind en op de sfeer rondom wedstrijden. Het gevolg is dat kinderen ophouden met sporten en verenigingen het moeilijk vinden om de ouders de plaats te geven die zij verdienen. Dit, terwijl we weten dat een positief ondersteunende ouder juist enorm kan bijdragen aan de sportbeleving van het kind en het verenigingsleven. In de workshop “Lang leve de sportouder” nodigen we de sportouders uit om samen het gesprek aan te gaven over het vergroten van sportplezier bij de kinderen. Lees hier verder >

Vier inzichten over trainerschap
Wil je binnen korte tijd flink groeien in je rol als trainer of coach? Tijdens deze bijscholing krijg je binnen één cursusavond veel praktische handvaten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven, regie overdragen. Uit onderzoek in opdracht van Veilig Sportklimaat (VSK) blijkt dat deze vier punten van groot belang zijn voor de relatie tussen trainer en sporter. En het goede nieuws is: aan de hand van deze punten kun je je eigen functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren. Lees hier verder >

Trainer-sporter-interactie
De kwaliteit van de interactie tussen trainer en sporter is van groot belang voor de ontwikkeling van de sporter. Het hebben van inzicht in gedrag van sporters en het optimaliseren van de interactie zijn dan ook twee belangrijke kwaliteiten van trainers. De bijscholing ‘Inzicht in Trainer-Sporter-Interactie’ biedt inzicht in de dynamische relatie die de trainer met zijn sporters heeft. Lees hier verder >