Projectleider Sportservice Flevoland, Tom Sloetjes

Projectleider Sportservice Flevoland, Tom Sloetjes

“Provincie waar nog ruimte en mogelijkheden zijn”


Tom Sloetjes uit Lelystad is werkzaam als projectleider bij Sportservice Flevoland en daarnaast gedetacheerd bij het NOC*NSF als adviseur lokale sport en lid van het kernteam. Vanuit Sportservice Flevoland is Sloetjes verantwoordelijk voor de kernsporten triathlon en fietsen. Samen met Flevolandse partners werkt hij aan de bekendheid van deze sporten in de provincie. Daarnaast wordt Tom ook ingezet bij projecten in opdracht van gemeenten en/of landelijke (sport)organisaties. Daarbij adviseert hij verenigingen bij vraagstukken rond de vorming van het sportakkoord.

Sloetjes trad toe tot het team van Sportservice Flevoland in juni 2015. In de tussentijd heeft de sportman in hart en nieren een goede indruk verkregen van de verhoudingen tussen Sport en Bestuur in onze provincie: “Sportservice Flevoland staat voor een sportiever Flevoland en dat doen we bewust op de achtergrond, zodat de mensen die echt dicht op een bepaalde sport of sportclub zitten de uitvoering op zich kunnen nemen volgens de behoeften die daar liggen.”

Puur adviserend en verbindend
Vanuit zijn NOC*NSF functie komt Sloetjes in veel regio’s in Nederland. Volgens hem heeft Flevoland gekozen voor een zeer prettige aanpak. “Ik merk dat elke provincie het op een andere manier aanpakt. Zo richt het Sportservice orgaan in Flevoland zich echt puur op het adviserende en verbindende deel dat altijd tussen de sport en het bestuurlijke zal zitten.”

Duidelijke plek in proces
Sloetjes wijdt deze keuze onder meer aan de historie van Sportservice Flevoland en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Dat heeft volgens hem goed uitgepakt. “We werken nu een jaar of vijf, zes op deze manier en het werkt prettig. Verbinden is een containerbegrip – zeker in deze tijd – geworden, maar doordat wij ook echt als verbinder optreden hebben we een hele duidelijke plek in het totaalproces gekregen. Alle partners – van hoog naar laag – weten exact wat ze aan ons hebben en wanneer ze ons kunnen inschakelen.”

Dit komt volgens Sloetjes omdat Sportservice Flevoland expertise heeft op een aantal gebieden die nergens anders in de provincie te vinden zijn. Denk hierbij aan topsport- en talentontwikkeling of alle wettelijke en procedurele mogelijkheden bij het verduurzamen van sportterreinen. “Vanuit mijn periode bij de gemeente Urk weet ik dat er vanuit gemeenten vaak gezocht wordt naar de juiste wegen om bepaalde beleidsplannen goed en efficiënt uit te voeren. Wij weten direct waar we expertises kunnen vinden die we zelf niet in ons team hebben. Hierdoor kunnen we iedereen snel helpen of doorverwijzen naar de juiste partij. En dat maakt Sportservice Flevoland een organisatie die middenin de samenleving staat.”

Triathlon en fietsen
Sloetjes maakt onderdeel uit van dat energieke, ondernemende team dat continu schakelt tussen de diverse belanghebbenden. Hij omschrijft zijn eigen rol daarin als: persoonsgerichte verbinder. De focus ligt daarbij op de kernsporten triathlon en fietsen. “Ik vind het fijn om mensen persoonlijk te ontmoeten en contacten te leggen. Dat gebeurt enerzijds op een zakelijke manier, maar anderzijds probeer ik het ook altijd leuk te houden. Zowel voor mezelf als voor mijn gesprekspartners. Zo probeer ik op een gezellige wijze mensen bij elkaar te brengen, van elkaar te laten leren en karakters te zoeken die elkaar aanvullen. Dat uit zich onder meer in mooie samenwerkingen bij het organiseren van triathlons in Flevoland. Daarin hebben we echt een mooi netwerk kunnen bouwen. Bij het fietsen zien we hetzelfde ontstaan, al is dat netwerk nog relatief nieuw.”

Mooie infrastructuur
Het fietsen in Flevoland was in de afgelopen dertig jaar een ondergeschoven kindje, want als je ging fietsen door onze provincie dan stond dat gelijk aan het fietsen over saaie, lange en kaarsrechte wegen. Inmiddels is er in Flevoland een mooie infrastructuur ontstaan waardoor ook fietsend Nederland vaker en vaker voor de jongste provincie van Nederland kiest. Sloetjes: “Het is niet alleen een mooie infrastructuur, maar ook een bijzondere omdat hier alle fietspaden gescheiden zijn van het gemotoriseerde verkeer. Ook is onze provincie groener dan veel mensen denken. We hebben daarom een mooie samenwerking opgestart met alle mountainbikeroutes in onze provincie en werken we aan een digitaal routeboek waarin de tien mooiste racefietsrondjes worden opgenomen, zodat ook fietsers die voor het eerst naar Flevoland komen een mooi rondje kunnen maken.”

Ruimte en mogelijkheden
De ontwikkeling van die (toeristische) infrastructuur voor het sporten in buitenruimten zal volgens Sloetjes de komende jaren gaan doorzetten. Daarin zal Sportservice Flevoland ook zoveel mogelijk ondersteunend opereren, zo verwacht Sloetjes. Want daardoor kunnen nieuwe kansen volledig benut worden. Zowel vanuit het sportieve als het bestuurlijke deel van Flevoland: “We hebben lange tijd geworsteld met het imago een saaie provincie te zijn. Langzaam maar zeker verandert dat beeld naar een regio waar nog ruimte en mogelijkheden zijn. Hier is nog plek. Ik merk ook om mij heen – en dus ook in andere Nederlandse regio’s  waar ik kom – dat het imago van Flevoland echt aan het veranderen is. In de stedelijke gebieden hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd dat veel mensen zich opgesloten voelden, terwijl dat in Flevoland niet of nauwelijks aan de orde is of is geweest.”

Nieuwe uitdagingen
“Gelukkig ziet ook bestuurlijk Flevoland dat we een uniek woon-, werk- en recreatiegebied tot onze beschikking hebben dat aansluit op de behoeften van deze tijd. Hierdoor ontstaan er ook vanuit het bestuurlijke vlak mooie samenwerkingen. Daarom is Sportservice Flevoland een organisatie waar ik graag voor werk, met fijne collega’s en mooie, nieuwe projecten die continu voor nieuwe uitdagingen zorgen. Doordat wij weten wat er speelt bij zowel de sporters, sportverenigingen als bij bestuurlijk Flevoland kunnen we ook echt verschil maken. Dat geldt voor ons werk in de afgelopen dertig jaar, maar ook zeker voor ons werk in de toekomst”, zo besluit Sloetjes.