Themabijeenkomst 'Omgaan met moeilijk gedrag in de sport'

Iedereen moet kunnen sporten. Daar zijn we het allemaal mee eens. Maar dat is voor veel sportverenigingen makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe bied je mensen met een beperking ook een plek binnen de club?

Aangepast sporten is veel breder dan het opzetten van een g-team of een afdeling voor mensen met een fysieke beperking. Het toegankelijk maken van de huidige teams/trainingen van uw sportvereniging voor jeugd en volwassenen met gedragsproblemen, is net zo belangrijk.

Daarom organiseert Sportservice Flevoland op woensdag 25 november een thema-avond over dit onderwerp. Een ervaringsdeskundige geeft op praktische en interactieve wijze handige tips en adviezen. Aan de deelnemers met ervaring op dit gebied wordt gevraagd een casus in te brengen.

Voor wie? Deze cursus is bedoeld voor trainers en sportbegeleiders met of zonder pedagogische achtergrond. Ook verenigingsbestuurders die trainers willen ondersteunen en dit onderwerp mee willen nemen in het verenigingsbeleid, zijn van harte welkom.

  • Datum: woensdag 25 november 2015
  • Tijdstip: 19.00 - 22.00 uur
  • Locatie: een nader te bepalen locatie in Zeewolde
  • Opgave: uiterlijk donderdag 19 november 2015
  • Kosten: gratis

 

U kunt zich aanmelden voor deze themabijeenkomst door een e-mail te sturen naar sportclub@sportflevo.nl. Daarbij vragen wij u de naam van de organisatie/vereniging, de namen de deelnemers en hun e-mailadressen te vermelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sportservice Flevoland via 0320-25 11 13 of door een e-mail te sturen naar bovenstaand adres.

Wij hopen u bij deze themabijeenkomst te mogen begroeten!