Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017

sportflevo.nl - buurtsportcoaches.jpg

De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017 is bedoeld voor een buurtsportcoach of combinatiefunctionaris* die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Voor de Stimuleringsprijs 2017 is gekozen voor het thema: de verbinding met zorg en/of welzijn. Het gaat hierbij met nadruk om de rol die de buurtsportcoach speelt en de dingen die hij of zij doet om de verbinding met zorg of welzijn te maken of verbeteren. De Stimuleringsprijs gaat dus niet over een goed project of succesvol aanbod.

Ken jij een buurtsportcoach die deze prijs verdient en wiens werkwijze we absoluut onder de aandacht moeten brengen? Meld hem of haar dan aan voor de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017.

Aanmelden
Een buurtsportcoach kan aangemeld worden door bijvoorbeeld een collega, leidinggevende of samenwerkingspartner die de online vragenlijst invult. Vul de vragenlijst vóór maandag 15 mei 17.00 uur in en sla deze op (= verzenden). De vragenlijst is makkelijk in te vullen en bestaat uit een aantal vragen over de settings en het netwerk waar de buurtsportcoach zich in begeeft, de doelgroep(en) waar de buurtsportcoach zich voor inzet en de algemene (contact)gegevens. Tot slot wordt gevraagd om een motivatie te schrijven waarom de betreffende buurtsportcoach de prijs verdient: wat is zijn of haar unieke of innovatieve werkwijze, welke belangrijke rol pakt hij of zij op in het netwerk en wat heeft dat opgeleverd?

Buurtsportcoaches kunnen zichzelf niet aanmelden. Winnaars van voorgaande jaren kunnen niet deelnemen. Je kunt de vragenlijst slechts eenmaal invullen, dus het is niet mogelijk om meerdere buurtsportcoaches aan te melden (te nomineren). Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Beoordeling in vier regio’s
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017 kent evenals vorig jaar een regionale voorronde en vervolgens een landelijke stemming. De inzendingen die tot en met maandag 15 mei binnenkomen, worden direct doorgestuurd naar een van de vier onderstaande regio’s:

  • Noord: provinciale sportorganisaties van Groningen, Friesland en Drenthe
  • West: provinciale sportorganisaties van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
  • Oost: provinciale sportorganisaties van Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Zuid: provinciale sportorganisaties van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

In deze regio’s wordt een winnaar gekozen door de betreffende provinciale sportorganisaties op basis van een landelijke richtlijn met beoordelingscriteria. De vier regionale winnaars worden na 30 mei bekend gemaakt. Als prijs voor het winnen van de regionale voorronde wordt er een filmpje gemaakt van de buurtsportcoaches en hun activiteiten. Deze filmpjes worden vanaf 13 juni vertoond op de website www.sportindebuurt.nl en onder de aandacht gebracht via o.a. social media. Tussen 13 juni en 20 juni kan gestemd worden op een van de vier buurtsportcoaches.

Publieksprijs en uitreiking
De Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris is een publieksprijs. In de week voorafgaand aan de Buurtsportcoachdag kan gestemd worden. De Buurtsportcoachdag vindt dit jaar plaats op dinsdag 20 juni tussen 14.30 uur en 20.00 uur in Topsportcentrum Almere. Tijdens de plenaire opening worden de filmpjes vertoond en stellen de vier genomineerden zich persoonlijk voor. Na de plenaire opening sluit de stemming en worden de stemmen geteld. Later op de avond wordt de prijs uitgereikt. De winnende buurtsportcoach wordt natuurlijk goed in het zonnetje gezet. De winnaar krijgt alle eer, inclusief een mooi aandenken en een geldprijs van 1500 euro. Deze prijs is bedoeld om te investeren in het werk of om activiteiten te ondersteunen die worden uitgevoerd in het kader van de Brede impuls combinatiefuncties.

Vragen?
Voor vragen over de Stimuleringsprijs Buurtsportcoach & Combinatiefunctionaris 2017 kun je terecht bij het Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, info@sportindebuurt.nl o.v.v. stimuleringsprijs of via telefoonnummer 070-3738053.

*in de resterende tekst van deze oproep wordt alleen nog gesproken over buurtsportcoaches. Combinatiefunctionarissen en functionarissen die onder een andere naam (vanuit de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties) voldoen aan de criteria en het thema, kunnen uiteraard ook genomineerd worden en meedingen naar de prijs.