Sportpanelonderzoek januari 2015

Provinciale Statenverkiezingen

Op 18 maart 2015 zijn de provinciale statenverkiezingen. De meeste panelleden zijn van plan te gaan stemmen (81%). De panelleden die niet gaan stemmen zeggen voornamelijk dit niet te doen omdat zij te weinig van de provinciale politiek en partijen weten.

63% van de panelleden die wel gaan stemmen zeggen (heel) veel rekening te houden met de rol van sport die het partijprogramma inneemt (50% wel rekening, 13% heel veel rekening). 84% zegt het ook (zeer) belangrijk te vinden dat politieke partijen sport in hun programma opnemen (59% belangrijk, 25% zeer belangrijk).

Onderstaande thema’s binnen de sport vindt men belangrijk binnen het provinciale verkiezingsprogramma:

  • Sport binnen onderwijs (66%)
  • Ondersteunen van sportverenigingen (55%)
  • Talentontwikkeling en topsport (39%)

*Meerdere antwoorden per respondent mogelijk.

 

Maand van het aangepast sporten

November 2014 stond in Flevoland in het teken van het aangepast sporten. De gehele maand werden in Flevoland diverse extra activiteiten georganiseerd. Driekwart van de panelleden vindt het (zeer) belangrijk dat er extra aandacht is voor aangepast sporten.

42% van de panelleden is bekend met de ´maand van het aangepast sporten´. Aan hen is gevraagd via welke kanalen zij iets hebben vernomen. Dit is voornamelijk via Social Media (56%) en de krant (44%) geweest.

 

Zie voor meer informatie: www.sportflevo.nl/onderzoek/sportpanel