Sportnota Provincie Flevoland 2019 - 2023

sportflevo.nl - Voorkant Sportnota 2019-2023.png

Het sportbeleid van de Provincie Flevoland is de afgelopen jaren succesvol gebleken en de toegevoegde waarde van sport op economisch en maatschappelijk vlak is nog steeds overduidelijk. Reden voor de provincie om de Sportnota grotendeels voort te zetten in een geactualiseerde versie voor de periode 2019-2023. In het kort betekent dat voor Sportservice Flevoland dat wij niet alleen onze aanpak kunnen voortzetten, maar dat er ook mooie nieuwe uitdagingen bijgekomen.

Kernsporten
De komende jaren blijven Triathlon en Watersport de kernsporten van de provincie Flevoland. Deze sporten passen bij uitstek bij de kenmerken van onze provincie,  wind, water en ruimte en zijn ideaal om de unieke eigenschappen van Flevoland te promoten. Zo is het aantal triatleten dat aan een Flevolandse wedstrijd heeft deelgenomen in de periode 2014 – 2018 meer dan verdubbeld en is er een groot aantal watersportevenementen georganiseerd in Flevoland. De komende beleidsperiode zullen beide kernsporten verder ontwikkeld worden. Daarnaast zien wij kans om vanaf 2019 een extra kernsport te ondersteunen. Uit het kernsportonderzoek van 2018 is gebleken dat fietsen (wielrennen/mountainbiken) en hardlopen het meest kansrijk zijn voor Flevoland.

Versterken Flevolands Sportlandschap
De ruimte in infrastructuur (fiets-, wandel- en vaarroutes) van Flevoland maken onze provincie zeer geschikt voor het uitoefenen van sporten in de openbare ruimte. Het landschap biedt genoeg kansen om het sporten en een gezonde leefstijl van de Flevolanders te bevorderen en is het een mooie manier om Flevoland op een actieve wijze te beleven. De komende jaren gaan wij ons, in opdracht van de provincie Flevoland, richten op het stimuleren en versterken van dit Flevolands Sportlandschap.

 

Klik hier voor de geactualiseerde sportnota van de Provincie Flevoland 
(vastgesteld 14/11/2018 door Gedeputeerde Staten)