Sportimpuls 2017

sportflevo.nl - Foto Sportimpuls.png

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Sportimpuls 2017

De Sportimpuls 2017 is er om mensen die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, te stimuleren om fysiek in beweging te komen.

Kinderen sportief op gewicht

Het doel is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen te stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. En dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn:

  • samenwerking tussen lokale sport- en beweegaanbieders;
  • samenwerking met de lokale gezondheidszorg;
  • participatie van de ouders.

Jeugd in lage inkomensbuurten

Deze impuls is specifiek bestemd voor jeugd tot en met 21 jaar in lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportvereniging in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is de behoefte van de doelgroep van belang, alsmede de ouders te betrekken en aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente.

Aanvragen

De subsidie oproepen van Sportimpuls 2017 staan open van 9 januari tot 23 februari 14.00 uur. Via www.zonmw.nl/subsidiekalender kan er ingediend worden.

Meer informatie

•    Programma Sportimpuls
•    Programma Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht
•    Programma Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten
•    De Menukaart Sportimpuls
•    Sport en bewegen in de Buurt

 

Bron: ZonMW