Sportbestuurdersontmoeting Flevoland

Sportservice Flevoland biedt bestuursleden in Flevoland de gelegenheid in contact te komen met andere bestuursleden en te praten over onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van hun club. Bestuursleden uit andere takken van sport en anderen gemeenten kunnen elkaar op deze manier inspireren en kennis en ervaring delen.

Wanneer: maandag 26 maart van 17.30u - 21.30u
Waar: Rabobank Flevoland, Het Ravelijn 50, Lelystad
Opgeven voor: uiterlijk maandag 12 maart
Kosten: geen
Inschrijven: Klik hier

Voor deze bijeenkomst worden de besturen van alle sportverenigingen uit Flevoland uitgenodigd. Tijdens rondetafelgesprekken gaan zij met elkaar en experts in gesprek over diverse thema's.

Onderwerpen rondetafelgesprekken kiezen
Naar aanleiding van de vooraankondiging heeft een groot aantal verenigingen zich gemeld met onderwerpen die ze graag met andere bestuurders willen bespreken. Wij hebben een selectie gemaakt uit de aangedragen onderwerpen. Bij de inschrijving vragen wij  twee onderwerpen te kiezen die men het meest interessant vindt. De onderwerpen en een omschrijving daarvan staan in het inschrijfformulier. Op basis van deze keuzes bepalen worden de onderwerpen gekozen die daadwerkelijk worden behandeld.

Naast de rondetafelgesprekken kan er ook gekozen voor de workshop Veelzijdig Bewegen. Dit is een informerende workshop over het breed motorisch opleiden. Het doel van breed motorisch opleiden is om zowel de beweegvaardigheid van sporttalenten te verbeteren als het beweegplezier van alle jeugd te verhogen en daarmee langdurige sportparticipatie te stimuleren.

Programma
17.30 - 18.30 uur  Inloop
We ontvangen je met een broodje en soep.

18.30 – 19.00 uur  Opening
De avond wordt op een ludieke wijze geopend met een interactieve voorstelling, waarbij lachen, spiegelen en inspireren centraal staan.

19.00 – 19.45 uur  Eerste sessie rondetafelgesprekken en workshop
Keuze uit rondetafelgesprek of workshop “Veelzijdig bewegen”

19.45 – 20.30 uur Tweede sessie rondetafelgesprekken

20.30 – 21.30 uur Borrel
Hierbij zijn buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers van gemeentes en bondsondersteuners aanwezig, zodat vragen of nieuwe ambities kunnen worden besproken.