Sportakkoord Dronten

Sportakkoord Dronten

Er zijn kansen voor sport en bewegen in de gemeente Dronten! De gemeente gaat namelijk aan de slag met een Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord biedt sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente de mogelijkheid om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod binnen de gemeente. 

Voor de uitvoering van de activiteiten die in het lokale sportakkoord staan, wordt uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid voor 2020 en 2021. Per jaar gaat het om € 30.000,- voor de sport in de gemeente Dronten.

Wat is een lokaal sportakkoord?

In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Dronten kunnen realiseren. Het lokaal sportakkoord gaat in op de volgende punten: 

Lees verder
Hoe komen we tot een lokaal sportakkoord?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. De eerste bijeenkomst voor het Sportakkoord Dronten heeft ondertussen plaatsgevonden. Tijdens de tweede bijeenkomst op 25 februari werden doelen gekozen en afspraken gemaakt: ideeën werden besproken, geselecteerd en mogelijk uitgewerkt. Dit alles binnen drie groepen: inclusief sporten en bewegen, van af jongs af aan vaardig in bewegen en vitale sportaanbieders & positieve sportcultuur. Het proces zou een vervolg krijgen met een bijeenkomst op 16 maart. Deze is in verband met de coronacrisis uitgesteld. 

Bekijk nieuwsbrieven
Inspiratie voor Sportakkoord Dronten?

Bent u benieuwd naar wat voor soort initiatieven er in het Sportakkoord Dronten komen? De initiatieven kunnen sterk verschillen: het kan gaan over eenvoudige initiatieven die relatief snel en eenvoudig te realiseren zijn. Maar net zo goed om complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. Ook de aard en inbreng van de betrokken partijen kan variëren. Het kunnen individuele initiatieven zijn van een enkele organisatie, maar ook projecten waarbij verschillende organisaties samenwerken.

Ter inspiratie een aantal voorbeelden:

© Mathilde Dusol
Wilt u op de hoogte blijven?

De sportformateur verstuurt regelmatig een nieuwsflits, met daarin ontwikkelingen van het sportakkoord Dronten en informatie over de bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor deze nieuwsflits. 

Aanmelden