sportflevo.nl - Own the spot Flevoland web.jpg

Wat is Sport en Leisurelab?

Het Sport- & Leisurelab is primair een fysieke plek waar studentententeams samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken uit de wereld van sport, bewegen en vrijetijd binnen de provincie Flevoland. Het lab wil innovatief en vernieuwend zijn, niet alleen in de vraagstukken die worden opgepakt, maar vooral in de wijze waarop met de vraagstukken wordt omgegaan.

In samenwerking met een aantal onderwijsinstellingen van binnen en buiten Flevoland wordt het kennislab ontwikkeld. Flevoland biedt voor studenten een uitdagende en betekenisvolle omgeving om bijvoorbeeld in het kader van een stage, praktijkopdrachten en/of afstudeeropdrachten uit te voeren. Een samenwerking tussen de praktijkvelden beleid, onderzoek en onderwijs biedt mogelijkheden om met maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan. 

 

Hoe ziet het Sport en Leisurelab er in de praktijk uit?


In het lab zijn studenten van verschillende opleidingsniveau's en opleidingen actief. Naast de stageopdracht vanuit de onderwijsinstelling gaan de studenten ook met elkaar met vraagstukken aan de slag. De vraagstukken kunnen zowel uit het werkveld komen, als van de opleidingen of een fictieve opdracht zijn.

De verschillende soorten vraagstukken zijn onder te verdelen in de volgende categoriën:

 • Langdurige vraagstukken: o.a. adviesrapporten en onderzoeksrapporten. Hieronder valt ook de mogelijke stageopdracht van de student. Tijdsduur: 3 maanden of langer.
 • Kortdurende vraagstukken: vraagstukken (van opdrachtgevers) die gemakkelijk opgelost kunnen worden van één dag tot maximaal 3 maanden.
 • Businesscases van organisaties/ bedrijven/verenigingen. Bijvoorbeeld vanuit het Sport- & Leisurelab één keer in de maand een bezoek aan een organisatie (profit/nonprofit) om vraagstukken op te halen en vervolgens op locatie te presenteren.

 

Voorbeelden van vraagstukken

 • Verenigingsondersteuning: Het ontwikkelen van een tool om de vitaliteit van Flevolandse sportverenigingen te meten binnen een gemeente en/of Flevoland. En tevens het afnemen van vragenlijsten bij verenigingen.
 • Toerisme: In Flevoland komen in de zomer veel toeristen. Hoe kunnen we deze laten sporten/gebruik laten maken van de natuur die Flevoland rijk is?
 • Mobiliteit: Hoe kan het mobiliteitsprobleem van mensen met een handicap die willen sporten worden weggenomen?
 • Aangepast Sporten: Op welke manier kunnen we alle gehandicapten in beeld krijgen, en niet alleen personen die in een zorginstelling wonen?
 • Evenementen: Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een (sport)evenement in Flevoland, zoals bijvoorbeeld een NK of EK.
 • Evenementen Ondersteunen bij het organiseren van een side-event
 • Topsport: Het in kaart brengen van het faciliteitennetwerk, zoals fysiotherapeuten, sportartsen, dietisten.
 • Congres: Het organiseren van een congres, bijeenkomst en/of activiteit op een bepaald thema.

 

Direct naar

Contactpersoon

sportflevo.nl - Denise Baars 2017.JPG

Denise Baars

Projectleider