sportflevo.nl - Partners sport en leisurelab_2.jpg

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners van het Sport- en Leisurelab zijn een aantal onderwijsinstellingen van binnen en buiten Flevoland en de Provincie Flevoland. De algehele coördinatie van het project wordt uitgevoerd door Sportservice Flevoland en Kennispraktijk.

De volgende partners zijn betrokken bij het Sport en Leisurelab:

  • Windesheim Zwolle: CALO
  • Windesheim Flevoland
  • ROC Flevoland: opleiding Sport en bewegen
  • Radboud Universiteit: leerstoel Perception and Action Problems van dr. Bert Steenbergen (Wetenschappelijk onderzoek naar het samenspel tussen niet aangeboren hersenletsel (NAH) visuele beperkingen, leerbaarheid en gedrag.
  • Provincie Flevoland als initiatiefnemer
  • Kennispraktijk als initiatiefnemer
  • Sportservice Flevoland als coördinator 

Meer informatie volgt.