sportflevo.nl - Header Sport- en beweegakkoord.png

Sport- en beweegakkoord Urk

Er zijn kansen voor sport en bewegen in de gemeente Urk! De gemeente Urk gaat aan de slag met een lokaal sport- en beweegakkoord. Het lokale akkoord biedt mooie kansen voor sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod voor de gemeente Urk. 

Wat is een lokaal sport- en beweegakkoord?

In het maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Urk kunnen realiseren. Het Sport- en beweegakkoord gaat in op de volgende punten: 

 • Het akkoord biedt de kans om gezamenlijke ambities op het gebied van sport en bewegen waar te maken.
 • Het akkoord legt vast wat we gaan doen, welke nieuwe initiatieven er worden genomen en welke initiatieven worden versterkt.
 • De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen ook verantwoordelijkheid voor de uitvoering.
 • Voor de uitvoering van de activiteiten die in het lokale akkoord staan, wordt er uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid voor 2020 en 2021. Voor de gemeente Urk gaat het per jaar om € 20.000,-.
 • Het lokale Sport- en beweegakkoord maken we samen: sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven hebben de kans om hun stem te laten horen.
 • Er is een Sportformateur aangesteld om het proces te begeleiden. De Sportformateur is Denise Baars van Sportservice Flevoland.

De realisatie van het Sport- en beweegakkoord Urk volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hierin staan zes ambities centraal:

 • Inclusief sporten en bewegen: Ieder persoon kan een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale beperking, etnische achtergrond of sociale positie.
 • Duurzame sportinfrastructuur: Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
 • Vitale sport- en beweegaanbieders: Aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk wordt en bereikbaar blijft. 
 • Positieve sportcultuur: Iedereen kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten. 
 • Van jongs af aan vaardig bewegen: Meer kinderen gaan aan de beweegnorm voldoen en hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.
 • Topsport die inspireert: de zesde ambitie krijgt later eenzelfde uitwerking.

Hoe komen we tot een Sport- en beweegakkoord Urk?

Op maandagavond 2 maart is de startbijeenkomst van het Sport- en beweegakkoord Urk. Tijdens de startbijeenkomst gaan we uitgebreid in op de inhoud, het proces en de mogelijkheden van een lokaal sportakkoord. Bovendien gaan we alvast een start maken met het Sport- en beweegakkoord om kansen en dromen te benoemen voor de sport op Urk. We hopen dat u met ons mee denkt vanaf het begin, want samen kunnen we het succes bepalen van het lokale sportakkoord. 

Datum: 2 maart 2020

Tijd: 19.15 - 21.00 uur

Locatie: gemeentehuis Urk, Singel 9, Urk

Aanmelden voor deze bijeenkomst:  klik hier.

Een concept van het Sport- en beweegakkoord Urk moet ingediend worden voor 8 april 2020 om voor het uitvoeringsbudget in aanmerking te komen. 

Inspiratie voor het Sport- en beweegakkoord Urk?

Bent u benieuwd naar wat voor soort intitiatieven er in het Sport- en beweegakkoord Urk komen? De initiatieven kunnen sterk verschillen: het kan gaan over eenvoudige initiatieven die relatief snel en eenvoudig te realiseren zijn. Maar net zo goed om complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. 

Ook de aard en inbreng van de betrokken partijen kan variëren. Het kunnen individuele initiatieven zijn van een enkele organisatie, maar ook projecten waarbij verschillende organisaties samenwerken. Ter inspiratie volgen hieronder een aantal voorbeelden:

Wilt u op de hoogte blijven van het Sport- en beweegakkoord Urk?

De sportformateur verstuurt regelmatig een nieuwsflits, met daarin ontwikkelingen van het Sport- en beweegakkoord Urk en informatie over de bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u hier aan voor deze nieuwsflits. 

Contactpersoon

sportflevo.nl - Denise Baars 2017.JPG

Denise Baars

Projectleider