Sport- en beweegakkoord Urk

Sport- en beweegakkoord Urk

Er zijn kansen voor sport en bewegen in de gemeente Urk! De gemeente Urk gaat aan de slag met een Lokaal Sportakkoord. Dit akkoord biedt mooie kansen voor sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente om zich gezamenlijk in te zetten voor een plezierig en passend sport- en beweegaanbod voor de gemeente Urk. 

Wat is een lokaal sportakkoord?

In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen op Urk kunnen realiseren. Het lokaal sportakkoord gaat in op de volgende punten: 

Lees verder
Hoe komen we tot een Lokaal Sportakkoord?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. De eerste bijeenkomst voor het Sport- en Beweegakkoord Urk heeft ondertussen plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst, die plaats zou vinden op dinsdag 24 maart, is in verband met de coronamaatregelen geannuleerd. De deadline voor het indienen van het Sport- en Beweegakkoord is door VSG, VWS en NOC*NSF uitgesteld naar 26 juni 2020. Dit geeft ons ruimte en tijd om de bijeenkomst op een later moment alsnog te beleggen.

Bekijk de uitnodiging en nieuwsbrief
© Lucas Kramer
Inspiratie voor Sportakkoord Urk?

Bent u benieuwd naar wat voor soort intitiatieven er in het Sportakkoord Urk komen? De initiatieven kunnen sterk verschillen: het kan gaan over eenvoudige initiatieven die relatief snel en eenvoudig te realiseren zijn. Maar net zo goed om complexe projecten die veel voorbereiding en een lange adem vragen. 

Ook de aard en inbreng van de betrokken partijen kan variëren. Het kunnen individuele initiatieven zijn van een enkele organisatie, maar ook projecten waarbij verschillende organisaties samenwerken. Ter inspiratie volgen hieronder een aantal voorbeelden:

© Mathilde Dusol
Wilt u op de hoogte blijven?

De sportformateur verstuurt regelmatig een nieuwsflits, met daarin ontwikkelingen van het sportakkoord Dronten en informatie over de bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor deze nieuwsflits.

Aanmelden nieuwsflits