Sport belangrijke pijler van regionale economie

 

Werken aan vooruitgang

De specialisten van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv werken aan economische beweging en daarmee aan de vooruitgang van Flevoland. Directeur Ineke Mastenbroek: “De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv slaat bruggen tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Ook interesseert ze (internationale) bedrijven voor Flevoland, matcht jonge bedrijven met informal investors en realiseert projecten voor derden zoals gemeenten. Met het team Innovatie & Investeringsbevordering richten we ons al op de Flevolandse topsectoren. Daarnaast werkt het team Toerisme Flevoland, samen met het bedrijfsleven en de verschillende regio’s, aan de ontwikkeling en promotie van de vrijetijdseconomie. Nu we het team Sportservice Flevoland welkom mogen heten, is de regionale sporteconomie ook onderdeel van ons werkdomein. Een logische ontwikkeling: sportevenementen hebben een economische uitwerking, (top)sport en topsporters dragen bij aan het imago van Flevoland en een gezonde samenleving ontlast de gezondheidszorg.”

Synergiekansen

Rudi Tuijn was en blijft het boegbeeld van het team Sportservice Flevoland. “Wij houden ons specifiek bezig met de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale en gemeentelijke sportbeleid. Dat blijven wij uiteraard doen, maar ik verwacht dat wij binnen het bredere verband van de Ontwikkelingsmaatschappij die veel expertise in huis heeft op het gebied van innovatie, productontwikkeling en promotie, de economische component van sport nog steviger kunnen neerzetten. Andersom wordt de Ontwikkelingsmaatschappij hiermee zichtbaarder bij de gemeenten en brengen wij een breed netwerk in dat veel nieuwe synergiekansen biedt met andere economische sectoren.”

Meer economische schaal

Mastenbroek: “De drie teams vinden onderling veel raakvlakken. Sport is immers een wezenlijk onderdeel van de Flevolandse vrijetijdseconomie en er zijn bovendien volop innovatiekansen, bijvoorbeeld op het gebied van topsportmaterialen, voeding en gezonde leefstijl. Het is inspirerend om daar met elkaar, en in goede samenwerking met provincie en gemeenten, nog meer schaal aan te kunnen gaan geven.”

Uniek en ambitieus

Een uniek onderdeel van Sportservice Flevoland is Topsport Flevoland, het keurmerk van het NOC*NSF om topsporters en talenten in Flevoland te mogen begeleiden. Topsport Flevoland begeleidt momenteel ruim honderdzeventig NOC*NSF erkende topsporttalenten en faciliteert nog eens tachtig regionale talenten en twaalf topsporters met een A- of B-status via een hoogwaardig netwerk van meer dan dertig, voornamelijk Flevolandse organisaties. Daarnaast richt Sportservice zich op de profilering van de door de provincie onderscheiden Flevolandse kernsporten: watersport en triathlon. Ook de gehandicaptensport krijgt focus. Tuijn: “We zijn ambitieus: het doel is om in de periode 2013–2016 het aantal sportende mensen met een handicap en chronische aandoening met 25 procent te laten stijgen in Flevoland.”

Economische effectmetingen

Natuurlijk vormen diverse sportevenementen ook een belangrijk thema. Deze geven een economische impuls aan de regio en dragen bij aan het imago en de bekendheid van Flevoland. Sportservice Flevoland wil via een stijging van het bezoekersaantal een groter economisch effect in de regio bewerkstelligen. Het inzichtelijk maken van die economische effecten is dan ook het vijfde thema waarop Sportservice Flevoland zich richt. Daaraan wordt in 2015 samengewerkt met het team Toerisme Flevoland. Hierdoor ontstaat een provinciaal kenniscentrum op het gebied van de vrijetijdsector.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over de teams en activiteiten van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv.