Ben jij of ken jij degene die het in zich heeft?

sportflevo.nl - Talentdag 13-11.png

Net als jij zien we het liefst een TeamNLer op de hoogste trede van het podium! Nu, en in de toekomst. En dit hebben we zelf in de hand. Om deze ambitie te realiseren is in Nederland, onder meer vanwege de beperkte inwoneraantallen en financiële middelen, een effectieve en efficiëntie manier van talentherkenning noodzakelijk. Dit is de reden dat de sportbonden en NOC*NSF in 2014 zijn gestart met de organisatie van nationale Talentdagen, om nieuw talent te spotten voor hun topsportprogramma's!

Op zondag 25 november vindt de TeamNL Talentdag 2018 plaats; op Papendal (Arnhem) en in Almere. Tijdens deze dag kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die voldoen aan bepaalde kenmerken, die het maximale uit zichzelf willen halen en de aanwezige sporten nog niet beoefenen, laten zien wat ze in huis hebben. De deelnemende sporten worden op basis van kenmerken die zij zoeken onderverdeeld in drie profielen: Explosief & SnelLang & Sterk en Uithoudingsvermogen.

Op basis van het gekozen profiel ondergaat de deelnemer op de TeamNL Talentdag verschillende fysieke testen en metingen. Denk bijvoorbeeld aan uithoudingsvermogen, snelheid, lengte van de armen en spronghoogte.

Na afloop van de TeamNL Talentdag worden de resultaten van de testen zorgvuldig bestudeerd, besproken en uiteindelijk geanalyseeerd op basis van een aantal criteria. Uiteindelijk besluit de sportbond of zij de sporter uitnodigen voor een vervolgdag, waar verder kennis gemaakt kan worden met deze sport. Zowel de sporter als de sportbond bekijken en bespreken tijdens de vervolgdag de mogelijkheden en route tot instroom in het opleidingsprogramma van de sportbond!

Wat kan jij doen?
Ben jij of ken jij degene die heel lang is of wordt, of juist iemand die extreem snel is of degene die een enorm uithoudingesvermogen heeft? En is hij/zij tussen de 12 en 18 jaar? Verwijs diegene dan door naar de TeamNL Talentdag en wie weet ben jij de scout die de volgende medaille voor Nederland binnensleept!

Hoe werkt het aanmelden?
Aanmelden voor de TeamNL Talentdag op 25 november doe je via het aanmeldformulier op www.ikwistnietdatikhetinmehad.nl.