Directeur Sportservice Flevoland, Rudi Tuijn

Directeur Sportservice Flevoland, Rudi Tuijn

“Flevoland beschikt over een fantastisch sportief landschap”


Continueren van de veelzijdigheid van sport, het belang van breedte- en topsport en het benadrukken van de effecten hiervan. Dat zijn in een notendop de werkzaamheden van Sportservice Flevoland directeur Rudi Tuijn. Concreet betekent dit dagelijks werken aan de ontwikkeling van de Flevolandse kernsporten, maar ook het stimuleren van een gezonde levensstijl, sociale cohesie, welzijn, gebiedspromotie en zelfs de economische positie van onze provincie. Een portret van Rudi Tuijn.

“Wij zijn als Sportservice Flevoland de schakel tussen de politiek en de sport. Elke politieke partij heeft partijpunten in hun programma staan die raakvlakken hebben met sport. Welke kant van de sport je ook belicht: breedtesport, topsport of gehandicaptensport”, zo steekt Rudi Tuijn van wal.

Breder perspectief
“Het is daarbij voor ons als coördinerende organisatie belangrijk dat we aanvullend zijn op het gemeentelijke en/of landelijke beleid. Eén van de belangrijkste dingen die ik probeer door te voeren is het bredere perspectief op de sport in Flevoland. We kijken dus duidelijk verder dan alleen de georganiseerde sport en de diverse sportbonden, maar vooral ook naar de mogelijkheden om op andere manieren sport te bedrijven in onze provincie.”

Structureren en stimuleren
Daaruit voortvloeiend zijn kerntaken ontstaan: triathlon, watersport, fietsen, talentontwikkeling, aangepast sporten en grote sportevenementen. Tuijn: “Gedurende de coronacrisis is het sporten in de openbare ruimte enorm toegenomen. Wij proberen dat te structureren en te stimuleren door bijvoorbeeld gebiedspromotie. Omdat onze buitenruimten uitstekend geschikt zijn om bepaalde sporten als de fiets- en watersport te beoefenen. Zo kan je het sportaanbod aanpassen aan de eisen van de huidige maatschappij, maar ook aan de wensen van de inwoners en bezoekers van Flevoland.”

Flexibiliteit
Eén van de consequenties van de veranderende rol die sport in de samenleving heeft, is het aanbieden van sport en het beheren van een sportpark. Tuijn opteert voor het invoeren van credits bij gebruik van een sportfaciliteit in plaats van een lidmaatschap en ziet graag dat sportparken hun deuren openzetten voor een bredere sportbeleving. “We hebben daarbij te maken met allerlei belangen. Daar is een flexibele organisatie voor nodig. Daarom werken we ook met experts op de diverse terreinen. Hierdoor is het mogelijk om samen met alle betrokken partijen vanuit de lokale, provinciale en landelijke politiek daadwerkelijk bakens te verzetten richting de sporters, sportaanbieders en sportbonden.”

Goede mix
In de afgelopen dertig jaar is er keihard gewerkt om deze stevige basis neer te zetten. Dat ging volgens Tuijn met ups en downs die horen bij een nieuwe organisatie. Tuijn kwam in 2009 bij Sportservice werken en is sinds 2018 directeur. Gedurende de afgelopen twaalf jaar is er volgens hem een duidelijke transitie gemaakt van groei naar stabilisatie. “Hierdoor zijn we nog beter in staat om te luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers en wat stakeholders willen. En tegelijkertijd hebben we ook kunnen constateren dat de veranderende maatschappij andere eisen stelt aan het sporten en sportbeleid. Sportservice Flevoland is er naar mijn mening in geslaagd daarin een goede mix te vinden.”

“Beter gebruikmaken van faciliteiten”
“De faciliteiten om sport te beoefenen zijn in elke gemeente goed op orde. Het gebruik ervan kan nog wel verbeterd worden. En dan heb ik het niet alleen over sporthallen, sportvelden of sportparken. Maar juist ook over de buitenruimten. Flevoland beschikt over een fantastisch sportief landschap met een uniek netwerk van fiets-, mountainbike- en vaarroutes. Onze taak voor de komende jaren is, zorgen dat dit ook optimaal benut wordt. Dat is op sommige plaatsen al heel goed geregeld, andere plekken blijven daarin duidelijk achter. Dat heeft te maken met sociaal economische factoren, het type mensen dat in een dorp of stad woont en met de promotie van de mogelijkheden. Op hoofdlijnen zijn we daar in Flevoland al best ver mee, maar ik zou graag zien dat in de komende jaren daarin nog stappen worden gezet. Met name in de steden Lelystad en Almere valt op dat terrein nog veel te winnen. Maar ook in de kleinere dorpen zoals in de Noordoostpolder.”

Optimale sportbeleving
Het team van Sportservice Flevoland ondersteunt die doorontwikkeling door vanuit de organisatie de meerwaarde van sport te benadrukken en daarmee de basis nog steviger te maken. En daar profiteert iedereen van. “Er zijn ontzettend veel beleidsterreinen die kunnen profiteren van een optimale sportbeleving. Denk hierbij aan de gezondheidszorg, maar ook onderwijs, jeugd- en ouderenzorg, de toeristische sector, natuurbeheer en welzijnswerkers.”

“Waarde sport erkennen”
Tuijn is al jaren werkzaam in de Flevolandse sport en is trots op hetgeen bereikt is. Ook heeft hij zitting in het dagelijkse bestuur van Sportkracht 12, een samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Vanuit die positie kan hij goed beoordelen wat de Sport in Flevoland nodig heeft richting de ‘gezonde’ toekomst.

Vooruitkijkend naar die doelen komt hij met een stevig betoog om sport een prominentere plek te geven op de (politieke) agenda: “Iedereen erkent de meerwaarde van sport. Op het sportveld is iedereen gelijk: leeftijd, geaardheid of achtergrond. Ook zorgt sporten ervoor dat mensen lichamelijk gezonder en sterker worden. Door samen met anderen te sporten word je communicatief vaardig. Doordat je het gevoel hebt dat je meedoet met de maatschappij word je socialer en zelfverzekerder. Het doel voor de komende jaren is om die waarde terugvertaald te zien in beleid, keiharde euro’s voor het op peil brengen of houden van de sportinfrastructuur en daardoor het algehele gezondheid- en welzijnsniveau in Flevoland te vergroten.”