Voormalig bestuurslid en directeur Sportservice Flevoland - Roely Graman

Voormalig bestuurslid en directeur Sportservice Flevoland - Roely Graman

“Sportservice Flevoland uitstekend geschikt om sport op politieke agenda te houden”

Roely Graman trad op 1 september 2008 toe tot het bestuur van Sportservice Flevoland. Ze werd door de toenmalige voorzitter Ronald Wilcke toegevoegd aan het bestuur nadat Piet Brouwer vertrok bij Sportservice Flevoland. In 2012 werd Graman directeur en zou die functie tot en met juni 2014 bekleden.

Graman was voordat ze zich ging inzetten voor Sportservice Flevoland al een bekende naam in de Flevolandse sportwereld. In 2002 trad ze als voorzitter toe tot het bestuur van de Stichting Holland Triathlon en bleef daar zes jaar lang. Vanaf 2008 nam ze voor vier jaar zitting in de Raad van Advies bij Toerisme Flevoland. Ondertussen had ze in 2007 al de titel ‘zakenvrouw van het jaar’ binnengehaald. Bovendien is Graman al sinds 1997 eigenaar van Almere Marktonderzoek Advies.

Veranderingen doorvoeren
Sportservice Flevoland kreeg in november 2012 dan ook een ervaren naam binnen die klinkt als een klok. Graman kijkt met plezier terug op haar zes jaar als bestuurslid en directeur bij Sportservice Flevoland, maar herinnert zich ook dat er vooral in de eerste jaren een hoop is gebeurd: “Toen ik bestuurslid werd, was Sportservice Flevoland een organisatie die vooral op subsidies draaide. Ik kwam binnen toen er op dat vlak net een omslag plaatsvond. Ik heb daar ook direct op ingespeeld en men zag ook direct het belang van een nieuwe manier van werken. Het was ook het goede moment om die verandering door te voeren.”

Positief vliegwiel
Graman hield zich in 2008 al bezig met de structuur en invulling van de organisatie. Toen ze in 2012 gevraagd werd om interim directeur te worden, nam ze zich dan ook direct voor om zich vooral bezig te houden met een stukje bewustwording binnen de organisatie én met het benutten van de talenten die de organisatie op dat moment bevatte. Graman: “De meesten waren gewend backoffice te werken. De directeur had contact met de provincie en de teams waren vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van hetgeen uit die overlegmomenten naar voren was gekomen. Ik heb als interim-directeur dat proces direct omgedraaid. De mannen en vrouwen die de uitvoering deden, wisten precies hoe de Flevolandse sport ervoor stond en welke vragen er leefden. Dat zorgde ervoor dat Sportservice Flevoland als bestuurlijke verlengstuk van de provincie ineens veel meer waardering kreeg. Dat kwam mijns inziens vooral omdat we veel beter met de aanwezige kwaliteiten omgingen. Voor de medewerkers was dit echt wel even lastig en flink omschakelen, maar voor mij als interim directeur was het juist enorm leuk om dat positieve vliegwiel in gang te zetten.”

“Mooie kwaliteitsslag gemaakt”
Sportservice Flevoland kreeg vanaf dat moment een totaal ander gezicht, omdat de medewerkers veel meer als specialist naar buiten traden. Een ontwikkeling die in 2012 is ingezet en in de jaren erna ook blijvend werd omarmd. “Ik ben ook echt trots op hetgeen toen is neergezet. Er is toen een hele mooie kwaliteitsslag gemaakt. Bovendien zag ik bij veel van onze medewerkers dat het werkplezier enorm steeg. Het waren allemaal mensen met een passie voor sport, ieder op zijn of haar vakgebied. Ze wilden ook graag naar buiten om hun kennis te delen. Dat was prachtig om te zien.”

Actieve rol
Graman drukte daarmee echt haar stempel als directeur, want ze vulde die functie anders in dan haar voorgangers. De Flevolandse sportwereld moest dan ook wel even wennen aan haar aanpak. Graman: “Natuurlijk was dat wennen, al was het alleen maar omdat er alweer een nieuwe directeur werd aangesteld. Maar we hebben alleen maar positieve reacties gehad. Men was over het algemeen heel blij met deze nieuwe, actievere rol van Sportservice Flevoland. Ook binnen het provinciale bestuur werd er positief gereageerd.”

Pioniersgeest
Het ophouden van de eigen broek blijft volgens Graman ook in de toekomst belangrijk. “Een organisatie als Sportservice Flevoland kan niet op één pijler draaien. Er zullen altijd meerdere financiële stromen ingezet moeten worden. Als het gaat om kennis en expertise is Sportservice Flevoland een sterke organisatie met een hoge kwaliteitsstandaard. Het is de komende jaren zaak  proactief en zichtbaar te blijven, de kwaliteit te blijven waarborgen en korte lijntjes te houden met zowel bestuurlijk Flevoland als het werkveld. De huidige structuur is daar in mijn ogen prima geschikt voor. Ze zijn inmiddels een zeer volwassen organisatie die breed georiënteerd is, waarbij pionieren niet uit de weg wordt gegaan. Het pionieren kleeft nog altijd aan Flevoland en daar mogen we ook trots op zijn. Hierdoor ontstaan hier dingen, ondanks bezuinigingen op het sportbeleid, die elders niet (kunnen) toch gerealiseerd worden. Het zal altijd een klus blijven om sport op de politieke agenda te krijgen, maar dat is een klus die Sportservice Flevoland wel aankan.”