Projectleider Sportservice Flevoland, Robbert Bonsink

Projectleider Sportservice Flevoland, Robbert Bonsink

“Sport is de satéprikker die door alle politieke beleidsterreinen heen prikt”
 

Robbert Bonsink is sinds 2019 actief als projectleider bij Sportservice Flevoland en stimuleert via onder meer het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, bewegen in alle lagen van de Flevolandse bevolking. Bonsink heeft daardoor goed zicht op het Flevolandse sportlandschap en daarin heeft Sportservice volgens hem een verbindende rol: “Sportservice brengt landelijke kennis en ervaring naar de provincie, gemeente en de sportverenigingen en vice versa.”

Die kennis wordt door Bonsink en zijn collega’s verzameld, gedeeld en zo goed mogelijk ingezet om sportparticipatie zo hoog mogelijk te krijgen (en te houden), de sportbeleving in Flevoland te optimaliseren en de uitvoering van het sportbeleid zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bonsink: “Mijn collega Tom Sloetjes en ik zijn als projectleider vooral bezig met de kernsporten hardlopen, fietsen, watersport en triathlon. En dan begeven wij ons echt tussen de verenigingen, vrijwilligers, organisatoren van evenementen, maar ook de beleidsmedewerkers en bestuurders.”

“Sportservice Flevoland is kenniscentrum”
Bonsink trad in dienst (november 2019) van Sportservice Flevoland enkele maanden voordat corona om de hoek kwam zetten, dus een volledig beeld heeft hij nog niet. Maar als voormalig medewerker van Sportservice organisaties in andere regio’s ziet hij wel dat de Flevolandse aanpak verschilt van de aanpak in andere delen van ons land. “In Flevoland is er bewust voor gekozen om Sportservice als kenniscentrum in te zetten en om de praktijk en uitvoering vooral lokaal te behouden. Dat kan ook heel goed, omdat Flevoland met zes gemeenten een zeer overzichtelijk gebied is. Hierdoor kunnen zaken als het begeleiden en opstellen van een lokaal Sportakkoord op gemeentelijk niveau worden opgepakt en kan Sportservice Flevoland daar als verbinder en procesbegeleider ondersteunen.”

Rolverdeling
Die duidelijke rolverdeling werkt volgens Bonsink zeer prettig. “De gemeentelijke sportbedrijven, sportservicepunten en buurtsportcoaches kennen de wijken in bijvoorbeeld Almere of op Urk heel goed en doen daar top werk. Wij hoeven als Sportservice Flevoland dan ook niet op hun stoel te gaan zitten. Zodra het gaat over regelgeving, provinciale kansen en beleid treden wij op als vraagbaak of steunpunt.”

Integraal werken
Waar er in Flevoland dus veel op lokaal niveau wordt gedaan is er in Nederland een beweging op gang gekomen die het integraal werken tussen de diverse provinciale sportorganisaties bevordert. “Het integraal werken neemt toe, waardoor de verschillen verkleind worden en de overeenkomsten benut worden. Zo zijn we momenteel druk bezig om met andere regio’s de sportparken en verenigingen in Nederland te verduurzamen. Dat verloopt grotendeels via Sportkracht 12, waar alle provinciale sportorganisaties van ons land inzitten. Het NOC*NSF financiert deze trajecten samen met het Ministerie van VWS. Ook Flevolandse sportverenigingen zitten in dit traject en sportverenigingen die hier nog niet aan meedoen, kunnen zich alsnog aanmelden.”

Kerntaken
In Flevoland zijn onder andere hardlopen, fietsen, watersport, triathlon, topsport, talentontwikkeling, aangepast sporten, onderzoek en het ondersteunen van evenementen als kerntaken aangeduid. Bonsink is vooral betrokken bij de ontwikkeling van hardlopen en watersport. Daarbij kijken Bonsink en zijn collega’s naar het stap voor stap verder ontwikkelen van die sporten. “Daarbij is Sportservice Flevoland het vliegwiel dat de beweging op gang brengt. Doordat partijen samen worden gebracht, worden nieuwe ideeën opgedaan voor bijvoorbeeld aanpassingen in de openbare ruimte of om een bepaalde sport meer op de kaart te zetten. Op het gebied van watersport zijn we bezig met een nieuwe watersportkaart waarop alle (vaar)routes, horeca, verhuurbedrijven en recreatieplekken inzichtelijk zijn zodat iedereen weet waar ze terecht kunnen voor het beoefenen van watersport. De kernsporten hardlopen en triathlon dragen op die manier ook bij aan de gezondheid en leefbaarheid van de Flevolandse samenleving.”

Juiste keuze
De keuze om met kernsporten te werken werd al tijdens de transitiejaren tussen 2010 en 2012 gemaakt. Bonsink merkt ruim tien jaar later op dat die keuze nog altijd de juiste is: “De sporten die destijds gekozen zijn, passen goed bij deze provincie en het verenigingsaanbod. Door die sporten gefaseerd sterker te maken, werken we aan een toekomst waarin alle (kern)sporten in Flevoland een sterke positie innemen.”

“Verbindende rol Sportservice Flevoland van grote waarde”
“Persoonlijk hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren door ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen in Flevoland elkaar weten te vinden. Wij weten de ingangen, hebben een groot netwerk en begeven ons tussen de verschillende beleidsterreinen. Die rol als verbinder is van grote meerwaarde en zal dat ook in de toekomst blijven. Om met de woorden van Joop Alberda te eindigen: ‘Sport is de satéprikker die door alle ministeries heen prikt’. Het zou mooi zijn als al die departementen ook allemaal de maatschappelijke waarde van sport in gaan zien en meer gaan investeren in sport en bewegen, waardoor de sport binnen en buiten Flevoland nog beter op de kaart gezet kan worden.”

© Jaap Schuurman