Resultaten sportpanelonderzoek september 2018

sportflevo.nl - Sportpanelonderzoek sept 2018.png

Door middel van een sportpanel wordt inzichtelijk gemaakt welke invloed het provinciaal sportbeleid heeft op de sportbeleving van Flevolanders en de beeldvorming over Flevoland. De resultaten hieruit zijn weer van grote waarde voor het sportbeleid.

In september heeft Sportservice Flevoland een aantal vragen voorgelelgd aan het sportpanel rond de onderwerpen: Flevoland Sportzomer 2018, evenementen, topsporters in Flevoland en openbare ruimte.

Enkele highlights uit dit onderzoek:

Flevoland Sportzomer 2018
Onze sportzomerkrant wordt met het rapportcijfer 7,6 beoordeeld door het Sportpanel Flevoland.

Sportevenementen
Volgens 91% van het sportpanel wordt Flevoland beter op de kaart gezet door het aantrekken van grootschalige sportevenementen. Alle evenementen die binnenkort op de planning staan zijn terug te vinden op de Evenementenkalender.

Topsporters in Flevoland
60% Van het sportpanel volgt sporters uit Flevoland of eigen woonplaats met meer interesse. Op de website Topsport Flevoland 
vindt u meer informatie over Topsport en sporttalenten in Flevoland.

Openbare ruimte
Bijna 75% van de sportpanelleden sporten of bewegen minimaal één keer in de openbare ruimte, 17% doet dit dagelijks. 49% Geeft aan geen belemmeringen of obstakels te hebben bij buiten sporten en/of bewegen. Anderen geven aan last te hebben van lichamelijke beperkingen (6%), geen informatie te hebben over plekken waar je kunt sporten en bewegen (9%) en afwezigheid van een begeleider (7%).

En bijna de helft van de panelleden (47%) geeft aan dat zij graag meer willen sporten/bewegen in openbare ruimtes. De belangrijkste redenen om dit te gaan doen is omdat ze genieten van het buiten zijn (78%), ze aan hun gezondheid willen werken (76%) en het dicht bij huis is (58%).

De volledige resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.

Sportpanel Flevoland is toegankelijk voor iedereen. Bij deelname aan het Sportpanel ontvangt men één à twee keer per jaar een vragenlijst per e-mail. Alle vragen hebben betrekking op sport en bewegen en de sportinfrastructuur in Flevoland. Wilt u ook één à twee keer per jaar deelnemen aan een sportpanelonderzoek? Meld u zich dan hier aan.