Resultaten Sportpanel

Door middel van een sportpanel wordt inzichtelijk gemaakt welke invloed het provinciaal sportbeleid heeft op de sportbeleving van Flevolanders en de beeldvorming over Flevoland. De resultaten hieruit zijn weer van grote waarde voor het sportbeleid.

Het Sportpanel geeft inzicht in het sportklimaat van Flevoland. Onderwerpen die men tegenkomt in onze vragenlijst hebben betrekking op sportevenementen, (top)sportvoorziening, beleidskeuzes, sport- en beweegprojecten en talentontwikkeling. 

De resultaten van het sportpanel vindt u hieronder: