Resultaten Promotionele waarde evenementen

Op verzoek van de provincie meet Sportservice Flevoland de promotionele waarde van evenementen die door de provincie zijn gesubsidieerd. Voor het meten van de economische impact wordt gebruikt gemaakt van de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)

Steeds vaker worden evenementen ingezet om de aandacht te vestigen op een stad of regio. Het mediabereik en de promotionele waarde spelen daarom een steeds belangrijker rol en het is voor gemeenten en provincies dan ook van belang om die waarde inzichtelijk te maken.

Voor onderstaande evenementen is de promotionele waarde bepaald van de geschreven pers, online publicaties, regionale tv en promotionele uitgaven die gedaan zijn door de organisatie zelf. De vraag die hierbij centraal stond was:
Wat is het bereik van de publicaties en de mediawaarde van deze publicaties (gemeten in tijd en in oppervlakte) die het evenement heeft gekregen op televisie, radio, in de geschreven pers en op het internet, uitgedrukt in de waarde van een vergelijkbare hoeveelheid reclameruimte.

De onderzoeksresultaten vindt u hieronder: 

 

Evenement Potentieel bereik Mediawaarde
Netl NK Cross 2019 5.911.802 € 150.375,39
NK Atletiek 4.976.575 € 44.243,75
Challenge Almere-Amsterdam 2016 2.534.093 € 160.317,84
Junior World Championship 49’er 2016 2.501.322 € 22.504,-
Eventing Emmeloord 2016 3.145.263 € 38.458,-
Red Bull Foiling Generation 2016 7.325.362 € 60.213,-
Bikefestival 2016 956.266 € 19.557,-
Almere Regatta 2016 1.044.648 € 38.010,- 
NK Marathon schaatsen 2014 66.837.870 € 1.235.564,-