Resultaten Economische impact evenementen

Op verzoek van de provincie meet Sportservice Flevoland de economische impact van evenementen die door de provincie zijn gesubsidieerd. Voor het meten van de economische impact wordt gebruikt gemaakt van de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP)

De economische impact van een evenement wordt gedefinieerd als de extra bestedingen (additioneel), die een evenement opleveren in de regio. Het betreft bestedingen van bezoekers, deelnemers en de organisatie. Belangrijke vragen die bij onderzoek naar de economische impact gesteld worden zijn: Hoeveel geld geeft een bezoeker gemiddeld uit? En, waar geeft de bezoeker dit aan uit? Op deze manier kan er direct worden gemeten wat de opbrengsten zijn van het organiseren van een evenement.

Promotionele waarde

Naast de economische impact meten wij ook de promotionele waarde en het mediumbereik. Dit is de waarde van de aandacht (gemeten in tijd en in oppervlakte) die een evenement krijgt. Klik hier voor de resultaten van de promotionele waarde onderzoeken. 

Overzicht resultaten Economische Impact onderzoeken