Regionale bijeenkomsten Brede Regeling

sportflevo.nl - logo-vereniging-sport-gemeeenten.png

Op 1 januari 2019 is de regeling voor combinatiefuncties aangepast. De nieuwe regeling heeft een andere focus gekregen en er is meer budget beschikbaar gekomen. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen breder ingezet worden. Zie ook: Nieuwe kansen voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches, flyer en webinar.
Om gehoor te geven aan de vraag om het informeren, kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken letterlijk “dichterbij” het uitvoeringsveld van de buurtsportcoaches te laten plaatsvinden, zullen jaarlijks in de periode van maart/april tot en met begin juli in de 27 VSG-regio’s regionale bijeenkomsten worden gehouden. Hierdoor kan tevens de aansluiting met de beoogde lokale en regionale Sportakkoorden en Preventieakkoorden en de in 2019 te realiseren lokale Gezondheidsnota’s beter tot stand worden gebracht.

Doel
Tijdens de bijeenkomst word je geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen zoals het ondersteuningsplan Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), de nieuwe monitor BRC en de relatie met het Sportakkoord. Daarnaast staat kennisdelen en het creëren van lokale en regionale netwerken centraal. Hierbij wordt aangesloten bij de lokale behoefte. Er zal op 2/3 thema’s onder leiding van een tafelbegeleider doorgepraat worden.

Doelgroep
Iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de Brede Regeling Combinatiefuncties is welkom, met name beleidsmedewerkers sport en cultuur, werkgevers/opdrachtgevers van buurtsportcoaches en cultuurcoaches, de buurtsportcoaches en cultuurcoaches zelf, provinciale sport- en cultuurorganisaties en sportbonden.

Programma
09.00 uur                     Ontvangst
09.30 - 10.30 uur    Plenair (informatief, landelijke ontwikkelingen)
10.30 - 10.45 uur    Pauze
10.45 - 12.00 uur    Thematafels
12.00 - 13.00 uur    Lunch en netwerken 
 
Datum en thema’s
•         1 juli - provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 Lelystad  
          Verbinding tussen sport/cultuur en sociaal domein (en sociale wijkteams), Ontwikkeling van een
          beweegvriendelijke omgeving/bewegen in de openbare ruimte en Monitoring en evaluatie inzet
          buurtsportcoach/cultuurcoach

Meld je aan!
Je kan je nog steeds inschrijven voor de regionale bijeenkomst Brede Regeling Combinatiefuncties via het inschrijfformulier. Aan je deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een week voor de bijeenkomst het definitieve programma en een routebeschrijving.