Plannen voor 2021

De voorgaande jaren probeerde wij onze doelstellingen ieder jaar aan te scherpen. Niet te snel tevreden zijn was het motto en we hadden als team van Sportservice Flevoland een echte topsport instelling. Echter, juist nu is het belangrijk om gezond en vitaal te zijn en een goede sportinfrastructuur is dan essentieel. Het doel voor dit jaar is het in stand houden van de sportinfrastructuur en voorkomen dat deze geen onherstelbare schade oploopt.

Wij hebben vorig jaar gemerkt hoe enorm belangrijk samenwerking is. Samen met u geven wij vorm aan onze projecten. Het is voor ons belangrijk om onze projecten samen met u vorm te geven. Daarom wil ik neem ik bewust de moeite om u middels deze nieuwsbrief te informeren over onze plannen voor 2021. Enerzijds om dit open en transparant met u te willen delen als bestuurder, anderzijds met de hoop dat u enthousiast wordt om samen met ons op te trekken dit jaar.

Corona steunpakket
Laat ik beginnen met ons nieuwste en op dit moment ook het meest actuele thema: steunpakket ‘’Corona en sport in Flevoland’’. Dit steunpakket wordt mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland, Sportservice Flevoland zorgt voor de uitvoering. De komende weken staan in het teken van het inrichten van alle processen. Het streven is om 1 maart beide fondsen open te stellen en een start te maken met het extra ondersteuningsprogramma. Meer informatie komt binnenkort beschikbaar.

Jaarprogramma 2021
Naast het corona steunpakket van de provincie Flevoland, heeft Sportservice Flevoland de opdracht om de provinciale sportnota uit te voeren. De thema’s waar wij ons op richten zijn de gehele periode waarop de sportnota betrekking heeft vrijwel hetzelfde:

  • Kernsporten (watersport, triathlon, fietsen en hardlopen)
  • Topsport en Talentontwikkeling (Topsport Flevoland)
  • Evenementen
  • Aangepast Sporten
  • Onderzoek
  • Sport & bewegen in de openbare ruimte

Deze thema’s zijn overkoepelend en altijd aanvullend aan de Flevolands gemeenten. Aan ieder thema hebben wij een projectleider gekoppeld. Mocht u met één van hen in contact willen komen, kijk gerust op onze site om te bekijken welke projectleider u waarvoor kunt benaderen.

Ieder thema kent weer vele activiteiten. Teveel om in dit bericht met u te delen. Meer informatie over alle thema's vindt u op onze website. Wilt u alsnog meer weten over wat wij op ieder afzonderlijk thema in 2021 willen ondernemen, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag. 

Naast deze provinciale opdracht hebben we ook nog een aantal aanvullende opdrachten van provincie Flevoland, maar ook van gemeenten en NOC*NSF. Richting de Olympische Spelen in Tokyo 2021 organiseren wij een mooi programma om de Flevolandse bevolking te betrekken bij dit evenement. Wij starten in februari onder andere met een Olympisch lespakket voor het onderwijs en een beweegpakket voor zorginstellingen. Dit doen wij in samenwerking met Almere City. Daarnaast gaan we ook van start met een campagne genaamd ‘’Team Flevoland’’. Een campagne rondom onze Flevolandse (Olympische) topsporters die wij ook in gaan zetten als ambassadeur.

Alle programma’s bestaan uit tientallen deelprojecten en het wordt een te lang bericht wanneer ik alles zou toelichten. Wij zullen u hier in de komende tijd meer over informeren via onze website en social media.  Ik hoop dat we samen met u alle onze activiteiten kunnen vormgeven dit jaar. En dat wij u en alle andere sportorganisaties met het Corona steunpakket een hart onder de riem kunnen steken. Laten we er een mooi en sportief 2021 van maken en we zien u graag fysiek of digitaal op één van onze expertmeetings, platformbijeenkomsten of cursussen dit jaar.

Sportieve groet,                                                                                                             
Namens team Sportservice Flevoland,

 Rudi Tuijn, directeur