Voormalig voorzitter Sportservice Flevoland - Piet Brouwer

Voormalig voorzitter Sportservice Flevoland - Piet Brouwer

“Inspelen op de behoefte van de sportverenigingen”

Hij  stond aan de wieg van het basketbalsucces op Urk en was één van de eerste bestuurders van Sportservice Flevoland. Al in 1986 toen Flevoland een zelfstandige provincie werd, zat Brouwer aan de Flevolandse bestuurstafel. Urk was via Sportleiding Noordoostpolder aangesloten bij de Sportraad Overijssel. Brouwer werd voorzitter van de organisatie in 1989 en stond direct bekend om zijn pragmatische en directe aanpak.

De eerste opdracht die Brouwer kreeg van gedeputeerde Pieter Loos was: ‘Toon maar aan dat een Sportservice bureau in Flevoland echt nodig is’. Zo gezegd, zo gedaan. Brouwer: “We zijn toen alle Flevolandse gemeenten langsgegaan en hebben gevraagd of er behoefte zou zijn aan een overkoepelend Flevolands sportorgaan. Toen bleek dat er eigenlijk overal wel steun nodig was om de sport(infra)structuur op te bouwen. Met die gegevens zijn we teruggegaan naar de provincie en is met toestemming van Loos een samenwerking opgezet tussen Sportleiding Noordoostpolder, de SMA (Sport medisch adviescentrum) en de Stichting gehandicapten. In 1989 resulteerde die samenwerking in de oprichting van Sportservice Flevoland.”

Het eerste bestuur

Pieter Loos, was vanaf 1986 ruim twaalf jaar gedeputeerde van de VVD en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Flevoland. Loos overleed op 3 februari 2013, maar stond met zijn positieve advies dus aan de wieg van Sportservice Flevoland. Brouwer: “Toen we het akkoord van de provincie binnen hadden, hebben we een bestuur gevormd bestaande uit sportambtenaren uit de Flevolandse gemeenten. Ik werd als voorzitter aangesteld en hebben we een advertentie geplaatst voor een directeur en dat is toen uiteindelijk Hans Gootjes geworden.”

Vaart

Gootjes en Brouwer kenden elkaar al uit de basketbalwereld, waardoor de klik snel was gemaakt. Sportservice Flevoland werkte op dat moment vanuit de Kubus in Lelystad. “We zijn met één kamertje begonnen, maar hebben er wel direct vaart achter gezet. Al snel kwam ook Alice Steenhuis ons versterken. Zij was verantwoordelijk voor de secretariële zaken. Niet lang daarna verhuisden we van de Kubus naar een woning achter het provinciehuis om even later een ruimte in het provinciehuis zelf te verkrijgen. Daardoor kwam alles helemaal in een stroomversnelling en groeide de organisatie als kool.”

Vernieuwing 

Brouwer zou nog eenmaal meeverhuizen met Sportservice Flevoland alvorens hij zich terugtrok uit de organisatie, maar dat was niet voordat hij flink aan de boom had geschud. Brouwer: “We kregen van de provincie de opdracht dat we met iets nieuws moesten komen dat zou passen bij de jongste provincie van Nederland. Daarin zijn wij terugkijkend naar mijn idee met vlam en wimpel geslaagd. We hebben als echte pioniers alles vanaf de grond opgebouwd en daar werd van buiten de provincie ook met belangstelling naar gekeken. Sterker nog: de regio’s om Flevoland heen namen veel zaken over zoals wij die hier in Flevoland hadden opgezet. Wij waren de eerste provincie waarbij er ingespeeld werd op de behoefte van de sportverenigingen. Tot die tijd was het gebruikelijk om kant-en-klare pakketten aan te bieden en daar moesten de verenigingen het dan maar mee doen. Wij gingen naar de verenigingen toe en luisterden wat ze te vertellen hadden. En dat wierp al snel zijn vruchten af. De verenigingen in Flevoland floreerden.”

Behoefte centraal

Het afwerpen van bestaande modellen lijkt in retrospectief misschien maar een kleine stap, maar eind jaren ’80 begin jaren ’90 was het hoogst ongebruikelijk om maatwerk te leveren. Dat kostte immers alleen maar tijd en geld. Brouwer: “Het principe u vraagt wij draaien is nu redelijk normaal, maar was toen heel vernieuwend. Na verloop van tijd werd de organisatie langzaam maar zeker opgeslokt door de landelijke sportvisies en -akkoorden, maar het vraag gestuurd werken zit nog altijd in de organisatie bij Sportservice Flevoland, want de projectteams staan zeer dicht op de sport waardoor lijntjes kort zijn en obstakels direct uit de weg geruimd kunnen worden. Ik spreek nog weleens met mensen binnen de organisatie, zo ben ik vaak in gesprek geweest met Tom Sloetjes die ook op Urk actief is en hoor ook van andere medewerkers die nu actief zijn bij Sportservice dat die initiële visie op de Sport in Flevoland waarbij de behoefte centraal staat nog altijd gebezigd wordt.”

“Verenigingen zijn er voor het aanbieden van beweging”

Brouwer kijkt inmiddels vanuit zijn woonplaats Urk vanuit de buitenkant naar de Flevolandse sport. En kijkend door die bril vallen hem een aantal dingen op die hij graag nog wil meegeven aan de huidige en toekomstige beleidsmedewerkers in Flevoland. “De regelgeving rondom verenigingen wordt hier en daar te complex. Verenigingen zijn er om beweging aan het bieden, dat is hun hoofdtaak. Sla de sportbestuurders niet ‘dood’ met allerlei regeltjes, want daarmee haal je het plezier om een vereniging te besturen weg. Daar moeten we met zijn allen goed op blijven passen. Gebruik Sportservice Flevoland om met accountants en juristen zaken te regelen, zodat de verenigingsbesturen hun aandacht kunnen richten op de club en hun leden. Maak het niet te moeilijk voor de verenigingen, maar laat externe partijen als Sportservice Flevoland de randzaken oppakken. Want in die rol kan Sportservice ook de komende dertig jaar absoluut nog een belangrijk fundament vormen voor de Sport in Flevoland.”