Bewegen in de openbare ruimte is de afgelopen jaren toegenomen. Wie ‘s avonds naar buiten gaat ziet veel mensen wandelen, hardlopen en fietsen. Ook in de weekenden is het aantal mountainbikers, wielrenners en hardlopers enorm. Dit blijkt ook uit onderzoek dat aantoont dat er steeds meer gesport wordt in de openbare ruimte. Op deze pagina geven wij de belangrijkste cijfers van de openbare ruimte in Flevoland weer.

Stand van zaken in Flevoland

Sportservice Flevoland heeft onderzocht hoe de openbare ruimte van Flevoland zich weerhoudt ten opzichte van Nederland. Aan de hand van vier indicatoren worden de Flevolandse gemeenten onderling én ten opzichte van Nederland vergeleken. Wil je weten hoe beweegvriendelijk de Flevolandse openbare ruimte is? 

Bekijk de factsheet
Beweegvriendelijke omgeving

De omgeving in Flevoland biedt volop mogelijkheden voor buitenrecreatie, waarbij mensen sporten en bewegen. 83% van de Flevolanders sport wekelijks en 74% van de sporters benut hiervoor de openbare ruimte. Naast dat er in clubverband wordt bewogen in de buitenruimte, zijn het ook sporten die ongebonden kunnen worden gedaan zoals bootcamp en hardlopen. Sportvoorzieningen die onder openbare ruimte vallen zijn: openbare weg, park, bos, strand/duinen, openbaar buitenwater, speelveldjes en schoolpleinen. Flevolanders gaven in 2020 het hoogste cijfer -7,9- aan de aanwezigheid van groen in de openbare ruimte. Wil je weten wat er nog meer uit de peiling is gekomen?

Naar de factsheet
© Gert Edelenbos
Inrichting openbare ruimte in Flevoland

Flevoland scoort hoger dan het landelijk gemiddelde als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte om te gaan sporten en bewegen. Dit wordt kenbaar gemaakt in de Indicator Beweegvriendelijke Openbare Ruimte. Almere, Lelystad en Zeewolde scoren hoger op de kernindicator dan het Flevoland gemiddelde, Dronten gemiddeld en Urk en Noordoostpolder onder het Flevolands gemiddelde. We zien dat Flevoland relatief hoog scoort op de aanwezigheid van recreatief groen en blauw én op de nabijheid van sport- en speelplekken. 

Beweegvriendelijke Openbare Ruimte in beeld
© Visit Flevoland
Playgrounds Almere in beeld

Hoeveel bezoekers zijn er gemiddeld op de Almeerse playgrounds? Welke activiteiten kun je hier uitoefenen en waar wordt het meest gebruik van gemaakt? Sander Bliekendaal heeft de playgrounds van Almere in kaart gebracht. Sander houdt zich bezig met het bevorderen van gezondheid en veiligheid bij het sporten en bewegen. Hij onderzoekt onder andere hoe de leefomgeving ons beweeggedrag beïnvloedt. Waaarbij hij vooral geïnteresseerd is in het (veilig) bewegen en sporten in de openbare ruimte. 

Factsheet
© Almere Kenniscentrum Talent
Flevolandse sporten in openbare ruimte

In verschillende documenten van de Provincie Flevoland wordt gestreefd naar een bepaalde identiteit van Flevoland die de Flevolandse kernwaarden uitdagen. Deze fysieke kenmerken worden getypeerd als de Flevo Flavour wat staat voor wind, water en ruimte.

De sporten die hier typisch bij horen zijn triathlon, watersport, toerfietsen en hardlopen. Wanneer we kijken naar de verhouding tussen leden van een bepaalde sport in Flevoland ten opzichte van die van Nederlandse, blinkt watersport hierin uit. De openbare ruimte in Flevoland leent zich dan ook uitstekend voor deze kernsporten.

© Zo Sport Nederland - NOC*NSF
(On)georganiseerd sporten in Flevoland

Ongeorganiseerd sporten is de afgelopen jaren populairder geworden. In 2021 sportte 38% van de Nederlanders ongeorganiseerd en alleen. Ook in Flevoland zien wij een stijging van de populariteit van het ongeorganiseerd sporten. Ongeorganiseerd sporten kan bij uitstek in de buitenruimte en 68% van de Flevolanders gaf in juni 2022 aan in de openbare ruimte te sporten. Ongeorganiseerd sporten kan bij uitstek in de openbare ruimte en is daarom erg geschikt voor de provincie Flevoland! 

De Flevolandse focussporten hebben tussen 2018 en 2020 een aantal leden verloren. De cijfers komen ongeveer overeen met het landelijke verlies aan leden. De voornaamste reden voor het kleinere aantal leden is de coronaperiode. In deze periode hebben een aanzienlijk aantal leden hun lidmaatschap opgezegd. 

© Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 - GGD, CBS en RIVM