Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen en te ontmoeten. Het is niet alleen een krachtig middel in het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl, maar ook een prachtige manier om Flevoland te ervaren en te beleven. 

De provincie Flevoland heeft sporters veel te bieden vanwege haar prachtige natuur, ruim opgezette woonkernen en goede infrastructuur. Niet voor niets zijn fietsen, (hard)lopen aangewezen als focussporten op dit thema. Het zijn bij uitstek sporten die in de openbare ruimte worden beoefend. Maar ook daarbuiten valt er in de Flevolandse ruimte voldoende te beleven en te bewegen. 

Sportservice Flevoland houdt zich bezig met het stimuleren van de beweegvriendelijke openbare ruimte door o.a. samenwerking te faciliteren, de vindbaarheid van sport- en beweegplekken te verbeteren, te ondersteunen en adviseren m.b.t. nieuwe initiatieven en door zowel nieuwe als bestaande routes en initiatieven te promoten. 

 

Openbare ruimte Flevoland in beeld

De beweegvriendelijke omgeving krijgt steeds meer aandacht, zowel van de sporter als van beleid. Afgelopen jaren is een sterke toename te zien in sport en beweegactiviteiten buiten verenigingen, in ongeorganiseerd verband. Deze trend is voornamelijk te zien bij activiteiten die bij uitstek geschikt zijn om in de openbare ruimte te beoefenen: recreatief wandelen en fietsen, bootcamps, hardlopen en wielrennen.

De Flevolandse infrastructuur, die naast fiets- en wandelpaden ook uit vaarroutes bestaat, wordt dankbaar gebruikt door watersporters, fietsers, hardlopers en wandelaars. Het biedt genoeg kansen om sporten en bewegen en daarmee een gezonde leefstijl te bevorderen. Maar uit cijfers blijkt dat er nog wel wat eer te behalen valt in Flevoland op dat gebied. Doel is om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen en de Flevolandse openbare ruimte daar zoveel mogelijk op in te richten.

Naar de cijfers
© De Fietssite
Unieke Flevolandse sport- en beweegmogelijkheden

Een gezonde omgeving heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in de wijken. Juist de groep die niet uit zichzelf beweegt, kan door middel van een goed ingerichte openbare ruimte gestimuleerd worden om toch naar buiten te gaan en in beweging te komen. Gelukkig heeft de provincie Flevoland sporters veel te bieden: prachtige natuur, ruim opgezette woonkernen en goede infrastructuur. Dat zou heel goed een van de redenen kunnen zijn dat het sporten en/of bewegen in de openbare ruimte de afgelopen jaren is toegenomen. Toch weet nog lang niet iedereen de sport-, speel- en/of beweegplekken (denk aan speeltuinen, fietsroutes, wandelpaden, mountainbikeroutes en nog veel meer) te vinden. Daarom brengen wij de beweegmogelijkheden (plekken, routes en evenementen zien die je niet mag missen) in kaart en lichten we deze uit, zodat Flevolanders Flevoland op een sportieve manier kunnen ontdekken en beleven.

Naar de sport- beweegmogelijkheden
© NCK Dronten
Kennis van de Openbare Ruimte

Om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten zijn er verschillende invloeden waarmee rekening gehouden dient te worden. Meerdere instanties waaronder Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier instituut, maar ook Sportservice Flevoland hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd en factsheets en/of documenten samengesteld over hoe de omgeving uitdagend, stimulerend en aantrekkelijk ingericht kan worden. Deze informatie hebben wij voor u gebundeld.

Documenten Beweegvriendelijke openbare ruimte
Wij kunnen u helpen

Sportservice Flevoland ondersteunt organisaties die plannen hebben om de openbare ruimte beweegvriendelijker te maken. Dit kan zijn bij het zoeken naar fondsen, inhoudelijke begeleiding bij de ontwikkeling van initiatieven en eventueel in de vorm van een kleine financiële bijdrage. Benieuwd naar de ondersteuningsmogelijkheden? Neem dan contact op met Kenny Kersjes, kersjes@sportflevo.nl.

Ondersteuningsmogelijkheden
© NK Beach Soccer Dronten 2019
Wist je dat....*

er veel onderzoek gedaan wordt naar de beweegvriendelijke openbare ruimte?
recreatief wandelen en fietsen de populairste beweegactiviteiten
    in de openbare ruimte zijn?
hardlopen en wielrennen/mountainbiken op plek drie en vier staan?
voor de recreatieve wandelaar en fietser in de buitenlucht zijn, de belangrijkste
    reden is om te bewegen?
gezond en sportief bezig zijn voor de hardloper en de wielrenner/fietser de
    belangrijkste beweegredenen zijn om in de openbare ruimte te sporten?
het aanbrengen of verbeteren van verlichting het sporten en bewegen in
    de openbare ruimte bevordert?

* Bron: onderzoek Kenniscentrum Sport