Flevoland: openbare ruimte in beeld

Bewegen in de openbare ruimte is de afgelopen jaren toegenomen. Wie ‘s avonds naar buiten gaat ziet veel mensen wandelen, hardlopen en fietsen. Ook in de weekenden is het aantal mountainbikers, wielrenners en hardlopers enorm. Door de coronacrisis werden mensen gedwongen om buiten te gaan sporten, binnensportaccommodaties waren tenslotte een groot deel van 2020 en 2021 gesloten. Er wordt steeds meer gesport in de buitenruimte. Op deze pagina geven wij de belangrijkste cijfers van de openbare ruimte in Flevoland weer.

Beweegvriendelijke omgeving

De omgeving in Flevoland biedt volop mogelijkheden voor buitenrecreatie, waarbij mensen sporten en bewegen. 83% van de Flevolanders sport wekelijks en 74% van de sporters benut hiervoor de openbare ruimte. Naast dat er in clubverband wordt bewogen in de buitenruimte, zijn het ook sporten die ongebonden kunnen worden gedaan zoals bootcamp en hardlopen. Sportvoorzieningen die onder openbare ruimte vallen zijn: openbare weg, park, bos, strand/duinen, openbaar buitenwater, speelveldjes en schoolpleinen. Flevolanders geven het hoogste cijfer -een 7,9- aan de aanwezigheid van groen in de openbare ruimte. Wil je weten wat er nog meer uit de peiling is gekomen?

Lees hier verder
Inrichting openbare ruimte in Flevoland

Flevoland staat op de tweede plek als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte om te gaan sporten en bewegen. Dit wordt kenbaar gemaakt in de Indicator Beweegvriendelijke Openbare Ruimte. De gemeente Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Zeewolde scoren hoger op de kernindicator dan het Flevoland gemiddelde en Urk en Almere scoren onder het Flevolands gemiddelde. De gemeente Dronten scoort het hoogst met 3,9. De Flevolandse gemeenten scoren hoog op Routes en Buitengebied. De aanname is dat Almere en Urk minder goed scoren doordat het dichtbevolkte gebieden zijn (in het geval van Almere stedelijk gebied) met weinig buitengebied.

Beweegvriendelijke Openbare Ruimte in Flevoland
© Puur Zeewolde - Jeannette vd Linde
Playgrounds Almere in beeld

Hoeveel bezoekers zijn er gemiddeld op de Almeerse playgrounds? Welke activiteiten kun je hier uitoefenen en waar wordt het meest gebruik van gemaakt? Sander Bliekendaal heeft de playgrounds van Almere in kaart gebracht. Sander houdt zich bezig met het bevorderen van gezondheid en veiligheid bij het sporten en bewegen. Hij onderzoekt onder andere hoe de leefomgeving ons beweeggedrag beïnvloedt. Waaarbij hij vooral geïnteresseerd is in het (veilig) bewegen en sporten in de openbare ruimte. 

Factsheet
© Almere Kenniscentrum Talent
Flevolandse sporten in openbare ruimte

In verschillende documenten van de Provincie Flevoland wordt gestreefd naar een bepaalde identiteit van Flevoland die de Flevolandse kernwaarden uitdagen. Deze fysieke kenmerken worden getypeerd als de Flevo Flavour wat staat voor wind, water en ruimte.

De sporten die hier typisch bij horen zijn triathlon, watersport, toerfietsen en hardlopen. Wanneer we kijken naar de verhouding tussen leden van een bepaalde sport in Flevoland ten opzichte van die van Nederlandse, blinkt watersport hierin uit. De openbare ruimte in Flevoland leent zich dan ook uitstekend voor deze kernsporten.

© Zo Sport Nederland - NOC*NSF
(On)georganiseerd sporten in Flevoland

Ongeorganiseerd sporten is de afgelopen twee jaar populairder geworden. Landelijk is het ongeorganiseerd sporten met zo'n 5% gegroeid. Ook in Flevoland zien wij een stijging van de populariteit van het ongeorganiseerd sporten. Ongeorganiseerd sporten kan bij uitstek in de openbare ruimte en is daarom erg geschikt voor de provincie Flevoland!

De Flevolandse kernsporten hebben tussen 2018 en 2020 een aantal leden verloren. De cijfers komen ongeveer overeen met het landelijke verlies aan leden. De voornaamste reden voor het kleinere aantal leden is de coronaperiode. In deze periode hebben een aanzienlijk aantal leden hun lidmaatschap opgezegd.

© Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 - GGD, CBS en RIVM