Flevoland: een aantrekkelijk gebied

Flevoland heeft sporters veel te bieden vanwege haar prachtige natuur en goede infrastructuur. De openbare ruimte leent zich om functies als recreatie, sport en natuur met elkaar te combineren. Een beweegvriendelijke omgeving faciliteert, stimuleert en daagt uit om te bewegen en te sporten. Denk hierbij aan voldoende wandel- en fietspaden, speeltuinen, parken en bossen. En Flevoland heeft alles! De infrastructuur (fiets-, wandel-, en vaarroutes die zowel door het open land als de bossen van Flevoland lopen) wordt dankbaar gebruikt door watersporters, fietsers, hardlopers en wandelaars. Daarnaast biedt het Flevolandse landschap genoeg kansen om het sporten en een gezonde leefstijl van de Flevolander te bevorderen. En het is een mooie manier om Flevoland op een actieve wijze te kunnen beleven.

Flevoland staat bij veel sportliefhebbers inmiddels op de kaart. Echter de bekendheid van de manieren en mogelijkheden om te sporten in de openbare ruimte kan nog worden verbeterd. De komende jaren richten wij ons, in opdracht van de de provincie Flevoland, op het stimuleren en versterken van dit Flevolandse sportlandschap waarbij onze doelstellingen zijn:

  1. Het bevorderen van een gezonde leefstijl, door de Flevolandse bevolking meer te laten bewegen in de openbare ruimte;
  2. Het 'ervaren' en 'beleven' van Flevoland. Dit heeft betrekking op zowel de eigen inwoners als op bezoekers, en op het uitdragen van Het Verhaal van Flevoland.
Beweegvriendelijke omgeving

De omgeving in Flevoland biedt volop mogelijkheden voor buitenrecreatie, waarbij mensen sporten en bewegen. 57% van de Nederlanders sport en 41% van de sporters doet dit in de openbare ruimte. Naast dat er in clubverband wordt bewogen in de buitenruimte, zijn het ook sporten die ongebonden kunnen worden gedaan zoals bootcamp- en hardloopclubs. Sportvoorzieningen die onder openbare ruimte vallen zijn: openbare weg, park, bos, strand/duinen, openbaar buitenwater, speelveldjes en schoolpleinen. Van de sporters die sporten in de openbare ruimte gebruikt 29% de openbare weg en 23% de natuur, zoals park, bos of strand.

© www.sportenbewegenincijfers.nl
Inrichting openbare ruimte in Flevoland

Flevoland staat op de tweede plek als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte om te gaan sporten en bewegen. Dit wordt kenbaar gemaakt in de Indicator Beweegvriendelijke Openbare Ruimte. De gemeente Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Zeewolde scoren hoger op de kernindicator dan het Flevoland gemiddelde en Urk en Almere scoren onder het Flevolands gemiddelde. De gemeente Dronten scoort het hoogst met 3,9. De Flevolandse gemeenten scoren hoog op Routes en Buitengebied. De aanname is dat Almere en Urk minder goed scoren doordat het dichtbevolkte gebieden zijn (in het geval van Almere stedelijk gebied) met weinig buitengebied.

© Puur Zeewolde - Jeannette vd Linde
Lidmaatschappen verenigingen in Flevoland

In Flevoland zijn minder sporters en lidmaatschappen dan gemiddeld in Nederland. In Flevoland heeft 61% van de personen tussen 5 en 80 jaar gedurende een maand of langer minimaal één keer per week gesport. Elk jaar neemt het aantal sporters toe. Niet alleen gaan meer mensen sporten, ook sporten mensen vaker. In 2018 sportte Nederland gemiddeld 9,1 keer per maand.

In 2018 was 21% van de Flevolanders lid bij één of meerdere sportbonden die aangesloten zijn bij het NOC*NSF. Een lid kan meerdere lidmaatschappen hebben, bijvoorbeeld bij meerdere bonden of bij dezelfde bond. De 4,3 miljoen leden in Nederland hadden in 2018 samen een totaal van 5.146.000 lidmaatschappen bij de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

© Zo Sport Nederland - NOC*NSF
Wekelijkse sporters

In Nederland doet gemiddeld 53% van de bevolking van 4 jaar en ouder minstens een keer per week aan sport. Dit percentage is redelijk stabiel in de afgelopen jaren. In Flevoland ligt dit gemiddelde op 48%. De gemeenten Almere en Zeewolde scoren boven het Flevolands gemiddelde en de overige gemeenten daar onder. Gemiddeld doen mannen (54%) iets meer aan sport dan vrouwen (53%).

In 2018 sportten Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar) het meest (75%), gevolgd door kinderen (4 t/m 11 jaar, 60%), volwassenen (18 t/m 64 jaar, 55%) en ouderen (65 jaar en ouder) het minst (37%). In 2018 was het percentage wekelijkse sporters van 25 jaar en ouder in Nederland twee keer zo hoog onder hogeropgeleiden als onder lageropgeleiden.

© GrokoShots B.V. - Skills Garden Almere
Overgewicht in Flevoland

In Nederland heeft 43% van de volwassenen van 19 jaar en ouder overgewicht. In Flevoland ligt dit gemiddelde hoger, namelijk 52% van de inwoners. Alle gemeenten in Flevoland scoren hoger dan het landelijke gemiddelde. De gemeente Almere en Lelystad scoren boven het Flevolands gemiddelde.

© Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 - GGD, CBS en RIVM