Ook Almere gaat gezondheidswinst boeken voor mensen met verstandelijke beperking

sportflevo.nl - pledge-ondertekening AIG.almere 04-11-2017.1.jpg

In navolging van de regio Nijmegen en het landelijke initiatief van de Special Olympics Nederland, slaan nu ook 15 partners in de regio Almere de handen ineen om een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. 

Met de ondertekening op 4 november 2017 in het topsportcentrum in Almere beloven de nieuwe samenwerkingspartners (uit de sport, overheid, zorg en welzijnssector) zich actief in te zetten op de bewustwording, communicatie en stimulering van een gezonde leefstijl van mensen met uiteenlopende verstandelijke beperkingen én talenten. Denk aan het bijscholen van professionals, acties om voeding en bewegen te verbinden en in beleidsplannen op te nemen.

Vanuit landelijke beweging
De belofte komt mede voort uit het initiatief van Special Olympics Nederland die in 2016 een pledge ondertekende met dezelfde strekking. Onderdeel van de samenwerking met Alles is gezondheid… is om overal in het land gezondheidscoalities te smeden die de daad bij het woord voegen. Als eerste verklaarde de regio Nijmegen zich solidair, vandaag tekent Almere en op 23 november is de regio Groningen aan de beurt. 

Sleutel tot gezonde keuzes
Nederland telt ongeveer 150.000 mensen met ernstige of lichte verstandelijke beperkingen (bron: Sociaal Cultureel Planbureau). Deze groep is vaak afhankelijk van hun omgeving als het gaat om sport, beweging en gezonde keuzes. Het is belangrijk om alle betrokkenen mee te krijgen op weg naar een gezonde leefstijl. Zo kunnen we over- en ondergewicht beter aanpakken, mensen aanmoedigen tot meer bewegen, financiële drempels wegnemen en gezondere voedingskeuzes makkelijker maken.

Niet winnen, maar jezelf overwinnen
Naast de gezondheidswinst dragen sport en beweging (als onderdeel van het dagelijkse leven) ook bij aan het gevoel van eigenwaarde en meedoen. Het zorgt ervoor dat mensen met een verstandelijke beperking sterker op eigen benen komen te staan. Het is dan ook niet meer dan logisch dat diverse lokale sportclubs en (speciale) sportbedrijven zich aansluiten bij de Almeerse beweging. 

Vereende krachten in regio Almere
Tot de ondertekenaars behoren: Special Olympics Nederland, Gehandicaptensport Nederland, Atletiekvereniging Zeewolde, Almeerse Schaatsvereniging, Sportservice Flevoland, sportproject Super COOL, Stichting Special Sports and Co, Sportcentrum Flevoland, Handbalvereniging Havas, Almeerse Hockeyclub, de gemeente Almere, Triade, Welzijnsstichting De Schoor, MEE IJsseloevers en De Kinderkliniek.