sportflevo.nl - Foto trends en ontwikkelingen.jpg

Trends en Ontwikkelingen

Sportservice Flevoland is als sportkenniscentrum van Flevoland op de hoogte van de meest actuele feiten en nieuws rondom sport en bewegen. Dit betekent dat zij snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de sport en daar haar advies over kan geven.

Innovatief leefstijlprogramma Flevoland

De gemiddelde Nederlander leeft ongezond. De Flevolander is hierop geen uitzondering. Sterker nog, veel leefstijlindicatoren, zoals het ervaren van een goede gezondheid en overgewicht, geven aan dat Flevolanders ongezonder leven dan landelijk het geval is.

De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met ongezond gedrag zijn hoog: zo leidt een ongezonde leefstijl tot hogere kosten voor de gezondheidszorg en uitkeringen, vermindert ongezond gedrag de productiviteit en veroorzaakt hoger ziekteverzuim. Bovendien vergroot het de kans op arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid.

Sportservice Flevoland heeft onderzoek gedaan naar deze ontwikkelingen en zal zich komende jaren ook gaan richten op het stimuleren van een gezonde lifestyle. Enerzijds om een gezonde leefstijl van de inwoners van Flevoland te bevorderen en anderzijds om de daarmee samenhangende economische kansen te verzilveren.  

Direct naar

Contactpersoon

sportflevo.nl - Rudi Tuijn.jpg

Rudi Tuijn

Directeur