Sport heeft een sociale, maatschappelijke en verbindende rol. Daarnaast creëert sport een belangrijke economische spin-off. Hieronder vindt u de downloads van het onderzoek naar de gezondheid van Flevolandse werknemers, het kernsportonderzoek en een rapportage met kerncijfers van Flevoland: de belangrijkste cijfers op het gebied van sportdeelname, de kernsporten watersport en triathlon, Topsport Flevoland en aangepast sporten. 

Kerncijfers Flevoland

Meten is weten. Dat geldt overal, maar nadrukkelijk in de sport. Het is dan ook een belangrijk uitgangspunt in ons Flevolands sportbeleid. Door te meten zien we de ontwikkeling van ons beleid, leren we ervan en kunnen waar nodig bijsturen.

In de kerncijfers sport vindt u de belangrijkste cijfers op het gebied van sportdeelname, kernsporten, economische impact van evenementen, topsport en aangepast sporten. Het gaat sportief steeds beter in Flevoland en dat is mooi, want sport verbindt en draagt bij aan de leefbaarheid en ontwikkeling van Flevoland

Download gegevens
© Fotostudio Shootz
Vitaliteit bedrijven: hoe gezond & gelukkig is Flevoland aan het werk?

De gemiddelde werknemer heeft een ongezonde leefstijl. Een flink deel van de Nederlandse bevolking leeft ongezond, ondanks dat er veel gezegd, geschreven en voorgelicht wordt over gezond leven. Hoewel veel Nederlanders de gezondheid het belangrijkste in het leven vinden, lukt het velen maar niet om een gezonde leefstijl te onderhouden; dat wil zeggen: niet roken, voldoende bewegen, matig met alcohol en gevarieerd eten met voldoende groenten en fruit.

De Flevolandse werknemer is hierop geen uitzondering. Integendeel zelfs: Flevoland scoort op veel leefstijlindicatoren minder goed dan het landelijk gemiddelde.

Download gegevens
Flevolandse kernsporten

De provincie Flevoland heeft gekozen voor het ontwikkelen van twee kernsporten. Kernsporten voor Flevoland zijn sporten waar extra in wordt geïnvesteerd. Deze sporten passen bij Flevoland en dragen bij aan de identiteit van onze provincie.

Aan de hand van een kernsportonderzoek 2009 is er gekozen voor de sporten triathlon en watersport. Het voorliggende document, Kernsportonderzoek 2017, is een 1-meting en daarmee een vervolg op de 0-meting uit 2009. Elke sport is aan de hand van meerdere criteria beoordeeld.

Download gegevens
© Bert de Vries - Klikjunk