Onderzoek Kerncijfers Flevoland

Sport heeft een sociale, maatschappelijke en verbindende rol. Daarnaast creëert sport een belangrijke economische spin-off. Hieronder vindt u de downloads naar de Kerncijfers Flevoland 2015, de belangrijkste cijfers op het gebied van sportdeelname, de kernsporten watersport en triathlon, Topsport Flevoland en aangepast sporten.

Meten is weten. Dat geldt overal, maar nadrukkelijk in de sport. Het is dan ook een belangrijk uitgangspunt in ons Flevolands sportbeleid. Door te meten zien we de ontwikkeling van ons beleid, leren we ervan en kunnen waar nodig bijsturen. In de kerncijfers sport vindt u de belangrijkste cijfers op het gebied van sportdeelname, kernsporten, economische impact van evenementen, topsport en aangepast sporten. Het gaat sportief steeds beter in Flevoland en dat is mooi, want sport verbindt en draagt bij aan de leefbaarheid en ontwikkeling van onze prachtige provincie. Ik wens u een sportieve toekomst! 

Jaap Lodders
Gedeputeerde Provincie Flevoland

 

Downloads

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderzoek neemt u dan contact op met Sportservice Flevoland via de email info@sportflevo.nl of telefonisch via 0320 - 25 11 13.