Onderzoek Onbeperkt in beweging

Onbeperkt in beweging in Flevoland is een onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De 0-meting is uitgevoerd in 2012, 1-meting in 2015 en in 2018 de 2-meting.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 6,2% van de Flevolanders een beperking heeft. Het aantal Flevolanders met een beperking die aan de beweegnorm voldoen is 41%. Van de deelnemers die niet sporten, wil twee derde wel sporten.

                                                                                       


De meest beoefende sporten in Flevoland zijn fitness,   zwemmen, atletiek en wandelen. Bij de mannen   zijn ook de sporten (zaal)voetbal en fietsen populair. Bij de vrouwen  zijn dit paardensport en skeeleren.

 

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat een reden om niet te sporten de kosten zijn die het het zich meebrengt. Daarnaast laat de gezondheid of de beperking het niet toe om te sporten. Andere belangrijke redenen zijn vervoer niet aanwezig en onbekend met het aanbod. De redenen om wel te sporten zijn gezondheid (84%), plezier en ontspanning (48%), lichaamsbeweging en contact met anderen. Redenen om te sporten en om niet te sporten komen overeen met de landelijke tendens.


Door de respondenten worden ook stimulansen genoemd om deel te nemen aan sportieve activiteiten: een sportieve activiteit die is aangepast aan de beperking, korting op de kosten, iemand die bij de kennismaking meegaat en deskundige hulp bij het zoeken naar een geschikte sportieve activiteit. Het verstrekken van duidelijke informatie blijkt een belangrijke stimulans te zijn.

                                                                 

 

   

    Aan de respondenten is tot slot een aantal mogelijke actiepunten  voorgelegd
    die aangepakt kunnen worden in Flevoland. Het meer aandacht besteden aan
    aangepast sporten, het zichtbaarder maken van het aanbod onder de doelgroep en
    professionals, financiële regelingen in kaart brengen en aanbieden, het aanbod
    uitbreiden voor doelgroepen waar geen aanbod voor is en de integratie van
    aangepast sporten in reguliere verenigingen verder ontwikkelen en te integreren. 

 

 

 

Sportaanbod in Flevoland

Het sportaanbod voor mensen met een beperking in Flevoland staat op het landelijke platform Uniek Sporten. Er zijn 74 sportaanbieders in Flevoland verspreid over de verschillende gemeenten. De gemeente Almere omvat één derde (25) van het aantal sportaanbieders. Gezamenlijk hebben de sportaanbieders 104 verschillende activiteiten, verspreid over 49 sporten. Een sportaanbieder kan meerdere activiteiten aanbieden, zoals bijvoorbeeld Multi sportverenigingen of verschillende takken binnen een vereniging zoals bijvoorbeeld bij atletiek- en zwemverenigingen duidelijk naar voren komen.

                                                                           

Conclusie

Aan de hand van het onderzoek en het beschikbare sportaanbod worden de volgende conclusies getrokken:

  • Er is voldoende passend aanbod voor verschillende doelgroepen. Er lijkt een goede match te bestaan tussen demografische achtergrond/gegevens en het beschikbare aanbod.
  • Sportlocaties en kosten lijken de grootste drempel om niet te sporten
  • Vervoer van/naar de locatie is een breed erkend obstakel, maar slechts voor een beperkte groep een probleem.  Bijna de helft van de ondervraagde sporters geeft aan met eigen vervoer naar de sportlocatie te gaan. Verder maakt een groot deel gebruik van vervoer door anderen (bijvoorbeeld vrienden/familie). Hiermee lijkt voor bijna acht op de tien sporters het vervoer geen probleem. Gebruik maken van het openbaar vervoer en speciaal vervoer kan wel een probleem vormen. Dit is echter maar voor een kleine groep (één à twee op de tien respondenten) het geval. Echter, wanneer dit het geval is, lijkt dit lastig om op te lossen.
  • Lokaal beleid biedt een goede fundering, maar kan geoptimaliseerd worden. Echter, in het formuleren van specifieke doelstellingen of het vrijmaken van structurele middelen kan nog winst behaald worden. Inzet op obstakels zoals vervoer en kosten lijken in lokaal beleid geoptimaliseerd te kunnen worden.

Aanbevelingen voor professionals

                                                                                

Downloads

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderzoek neemt u dan contact op met Sportservice Flevoland via de email info@sportflevo.nl of telefonisch via 0320 - 25 11 13.