Ondersteuningsprogramma

Ondersteuningsprogramma

De Provincie Flevoland heeft voor 2020 en 2021 € 700.000, - beschikbaar gesteld om de sport in Flevoland te ondersteunen. Dit steunpakket Corona en sport in Flevoland is samengesteld als noodzakelijke aanvulling op een aantal al bestaande landelijke steunmaatregelen. Met als grootste verschil dat dit pakket minder gericht is op financiën maar nadrukkelijker op herstel en versterking van de organisatie en organisatiekracht.

De financiële impulsen vanuit het Stimuleringsfonds Sportevenementen en het Stimuleringsfonds Sportaanbieders, zijn een belangrijke katalysator voor de sportsector. Wij zijn echter van mening dat er meer nodig is dan alleen financiële middelen. Met goede begeleiding en ondersteuning kunnen sportevenementen en sportaanbieders geholpen worden in het maken van de juiste keuzes en afwegingen. Op deze manier kunnen we knelpunten tijdig signaleren, waardoor de sportsector zo snel mogelijk kan herstellen.

Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van sportaanbieders, sporters en evenementen, kunnen wij organisaties individueel, maar ook via een groepsgewijze aanpak begeleiden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een apart loket is voor hulpvragen met betrekking tot sport en corona waar sportorganisaties terecht kunnen.

Ondersteuningsprogramma

Een hulpvraag kan ontstaan naar aanleiding van een aanvraag vanuit het Stimuleringsfonds Sportevenementen of Stimuleringsfonds Sportaanbieders, maar kan ook rechtstreeks bij ons neergelegd worden. De begeleiding vanuit het ondersteuningsprogramma bestaat uit:

  • Individuele ondersteuning 
  • Programma Kenniscentrum Sport Flevoland 
  • Onderzoek en advies 
  • Campagne ‘Flevoland komt weer in beweging’ 
  • Ondersteuningsloket 

Welke vorm van ondersteuning voor u het meest van toepassing is hangt af van uw hulpvraag. Uiteraard helpen wij u hier graag bij! Neem hiervoor contact met ons op. Dan kijken wij samen naar welke ondersteuning voor u het meest geschikt is.

Individuele ondersteuning

Vanuit het corona steunpakket bieden wij ook individuele begeleiding door een expert aan. Denk hierbij aan promotie, communicatie of IT. Een organisatie kan eventueel ook zelf iemand aandragen die zij zouden willen inzetten. Wilt u gebruik maken van individuele ondersteuning? Laat het ons weten. Wij nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Hierbij zijn bedragen van minimaal €200,- tot maximaal €1000,- voor een expert in één begeleidingstraject beschikbaar.

Met de ondersteuning vanuit Sportservice Flevoland hebben sportverenigingen in Dronten de cursus Levensreddend Handelen gevolgd. Zo’n 20 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de over twee avonden verspreide cursus. Ook de Gymnastiekvereniging op Urk heeft al gebruik gemaakt van een ondersteuningstraject. Zij hebben de expertise van Sportsubsidie.nl ingezet.

Neem contact op
Kenniscentrum Sport Flevoland: Expertmeetings en Kennisbijeenkomsten

Op basis van de ondersteuningsbehoeften, die gepolst zijn in de aanvraag voor het coronasteunpakket, organiseren wij een aantal expertmeetings en themabijeenkomsten op de volgende onderwerpen: Ledenwerving & Ledenbehoud, Sportsponsoring, Gezonde Sportomgeving en Veilig Sportklimaat. Wanneer welke bijeenkomst georganiseerd wordt en wat de precieze invulling wordt, wordt nog nader bepaald.

Houd onze social media kanalen en uw mail in de gaten voor de uitnodiging voor deze expertmeetings en themabijeenkomsten.

Kenniscentrum Sport Flevoland: Onderzoek en advies

Niet alle verenigingen weten precies waar de knelpunten binnen hun vereniging zitten. Een vitaliteitsscan biedt uitkomst. Dit is een instrument waarmee de vereniging een duidelijk beeld krijgt van de huidige stand van zaken. Naast de uitvoering van de scan, bieden wij de vereniging handvatten voor ontwikkeling en innovatie en laten wij zien wat de kansen en bedreigingen voor de toekomst kunnen zijn. De scan bestaat uit een 0- en 1-meting.

Lees hier verder
Andere ondersteuningsmogelijkheden

Naast de vitaliteitsscan (een gratis tool waarmee wij verenigingen handvatten bieden voor ontwikkeling en innovatie en daarmee versterking van de vereniging), zijn er nog een aantal andere ondersteuningsmogelijkheden. Zo kunnen wij adviseren over het thema talentontwikkeling en/of de verduurzaming van de sportlocatie. Of helpen bij het creëren van een gezondere sportomgeving met behulp van de Team:Fit werkwijze!

Benieuwd naar alle ondersteuningsmogelijkheden? Bekijk dan de menukaart of neem een kijkje op onze webpagina “ondersteuning en advies sportaanbieders”.

© RTC Windsurfen
Campagne 'Flevoland komt weer in beweging'

Deze campagne is opgezet met als doel de inwoners van Flevoland weer in beweging te krijgen en is gericht op een gezonde leefstijl. Dit gaan we doen door het plaatselijke sportaanbod onder de aandacht van de Flevolanders te brengen en door de inzet van Flevolandse topsporters. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk Flevolanders te bereiken en (weer) aan het sporten/bewegen te krijgen.

© Karin Jongman
Corona ondersteuningsloket

Het corona ondersteuningsloket is een loket waar alle sportorganisaties en -aanbieders in Flevoland met vragen over of met betrekking tot sport en corona terecht kunnen. Dit loket bestaat uit informatie op een speciale webpagina binnen onze website en telefonische contacturen. Waar nodig verwijzen wij naar onderdelen van het steunpakket of naar andere bronnen en instanties.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het ondersteuningsprogramma? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op