Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen, opgezet door de gemeente in samenwerking met de Provincie Flevoland. Het belangrijkste doel is om jonge mensen te stimuleren (meer) te bewegen en te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun (top)sporttalenten. Het centrum heeft een impact in de hele regio en heeft de ambitie een landelijk voorbeeld te zijn op het gebied van talentontwikkeling. Deze aanpak is ondertussen ook uitgerold naar Lelystad (LKT) en de ambitie is om het in meerdere gemeenten in Flevoland op te zetten.

Wat doet het AKT?

Het AKT ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis met als doel kinderen en jongeren te helpen met het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalent. Hierbij is de samenwerking tussen coaches, vakdocenten bewegingsonderwijs, sportverenigingen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) onderwijs- en kennisinstellingen essentieel.

© Almere Kenniscentrum Talent
Flevolandse aanpak

Met de unieke, Flevolandse aanpak richt het AKT zich op het verbeteren van de algehele beweegvaardigheid van kinderen en jongeren (4 – 18 jaar), zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de (on)georganiseerde breedtesport en/of de topsport. Door de samenwerking met alle sportorganisaties wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan sociale innovatie en het duurzaam versterken van het (top)sportklimaat in Flevoland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en modellen, waaronder het Athletic Skills Model (ASM).

© Almere Kenniscentrum Talent
Activiteiten van het AKT
  • Faciliteren van beweeg- en lesprogramma’s binnen onderwijs, naschools en in verenigingsverband. 
  • Het inrichten van een trainings- en testomgeving gericht op talentontwikkeling;
  • Het verzamelen van data om de effecten van de verschillende methoden en modellen gericht op talentontwikkeling te kunnen monitoren en verbeteren;
  • Het faciliteren van verenigingen en Regionale Training Centra (RTC’s) bij de ontwikkeling van getalenteerde sporters in afstemming met Topsport Flevoland;
  • Verbinden van organisaties die zich bezig houden met ontwikkelen van beweeg- en (top)sporttalenten.
Website Almere Kenniscentrum Talent
© GrokoShots - Skills Garden Almere
Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT)

Naar voorbeeld en met medewerking van het Almere Kenniscentrum Talent en de Provincie Flevoland, hebben Sportbedrijf Lelystad, Welzijn Lelystad, de vakgroep Bewegingsonderwijs van Stichting SchOOL en SCPO de handen ineengeslagen in het Lelystad Kenniscentrum Talent (LKT). Want het is belangrijk om kinderen en jongeren te helpen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalenten, ieder op zijn/haar eigen beweegniveau. 

Website Lelystad Kenniscentrum Talent