Nieuws

Voorzitter, heeft mijn trainer een VOG?

Wat is een VOG?

Een VOG, oftwel een Verklaring Omtrent Gedrag, is een door de overheid erkend bewijs van goed gedrag. Het is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld agressie, intimidatie of seksueel overschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. 

Waarom een VOG?

Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis.

Als club kun je eenvoudig een gratis VOG aanvragen via www.centrumveiligesport.nl/vog. Heb jij hem al?

 

Voorzitter, heeft mijn trainer een VOG?