Nieuws

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Sinds maart 2020 is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur (VFSC) actief in Flevoland. Het fonds is een landelijke initiatief en maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum. Een initiatief waarbij ook zij kunnen profiteren van de bewezen, positieve effecten aan de hand van zes kernwaarden: fysiek, emotioneel, sociaal, persoonlijk, intellectueel en financieel vlak. Want ook onder volwassenen leeft de groeiende behoefte om actief deel te nemen aan sport, muziek, dans of andere creatieve activiteiten. 

Wist u dat meer dan 1 miljoen mensen (dat is 6% van alle Nederlanders) zelf geen geld heeft om deel te nemen aan sportieve en creatieve activiteiten? Het Volwassenenfonds gelooft dat sport en cultuur belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. En daarom willen we dit voor iedereen toegankelijk maken.

Het Volwassenenfonds ontzorgt gemeenten en faciliteert bij het inzetten van de gelden voor sport en cultuur richting doelgroepen die financiële drempels ervaren. Onder de vlag van het Volwassenenfonds wordt de communicatie, werving en volledige financiële afhandeling verzorgd. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een op zichzelf staande stichting met een eigen bestuur. Landelijke ondersteuning krijgt het fonds van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ en wordt het lokaal gecoördineerd namens Sportkracht12 (de overkoepelende organisatie van de provinciale sportorganisaties). Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het Deelakkoord Inclusief Sport en Bewegen uit het Nationale Sportakkoord. Meer informatie vindt u op de website volwassenenfonds.nl.

Mocht uw gemeente interesse hebben om deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur of wilt u graag meer informatie ontvangen of een gesprek over de mogelijkheden voeren, neem dan contact op met Robbert Bonsink via bonsink@sportflevo.nl.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Reageer