Nieuws

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Sport en Cultuur is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een laag inkomen nemen minder vaak deel aan sportieve of culturele activiteiten. Daarnaast is de kans groot dat de corona crisis zorgt voor nog meer inwoners die niet sporten en/of bewegen.

Daarom is sinds maart 2020 het Volwassenenfonds Sport & Cultuur (VFSC) actief in Flevoland. Dit fonds is een initiatief ontstaan uit én met steun van de landelijke alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’. Het maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum, zodat ook zij kunnen profiteren van de bewezen, positieve effecten van sport en bewegen. Want ook onder volwassenen leeft de groeiende behoefte om actief deel te nemen aan sport, muziek, dans of andere creatieve activiteiten.

“Meer dan 1 miljoen mensen (dat is 6% van alle Nederlanders) heeft zelf geen geld heeft om deel te nemen aan sportieve en creatieve activiteiten. Het Volwassenenfonds gelooft dat sport en cultuur belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. En daarom willen we dit voor iedereen toegankelijk maken.”

Klik hier voor meer facts.

Het Volwassenenfonds ontzorgt gemeenten en faciliteert bij het inzetten van de gelden voor sport en cultuur richting doelgroepen die financiële drempels ervaren. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een op zichzelf staande stichting met een eigen bestuur. De communicatie, werving en volledige financiële afhandeling wordt in Flevoland gecoördineerd door Sportservice Flevoland als onderdeel van Sportkracht12 (de overkoepelende organisatie van de provinciale sportorganisaties). Meer informatie vindt u op de website volwassenenfonds.nl.

Mocht uw gemeente interesse hebben om deel te nemen aan het Volwassenenfonds Sport & Cultuur of wilt u graag meer informatie ontvangen of een gesprek over de mogelijkheden voeren, neem dan contact op met Robbert Bonsink via bonsink@sportflevo.nl. Meer informatie vindt u ook in het FAQ Volwassenenfonds.

 

Volwassenenfonds Sport & Cultuur