Nieuws

Ben jij een Unieke Sporter? Laat je horen!

Sportservice Flevoland is per 1 mei gestart met het onderzoek Onbeperkt in beweging in Flevoland. Dit is een drie-meting naar het beweeggedrag en sportwensen van mensen met een beperking. Wij vragen alle Flevolanders met een beperking aan dit onderzoek mee te doen en de vragenlijst in te vullen!  

De verkregen resultaten worden gebruikt om lokaal het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te verbeteren. Dit kan inhouden het verbeteren van sportaanbod of sportaccommodaties, maar ook betere begeleiding en het kiezen van hulpmiddelen. Op deze manier, maar ook middels de lokale sportakkoorden, kan de doelstelling “een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving” bereikt worden. 

Bereikte resultaten
Onbeperkt in beweging in Flevoland is voor het eerst in 2012 uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van eerdere edities van dit onderzoek, zijn er in de jaren daarna concrete acties ondernomen. Zo heeft Sportservice Flevoland geïnvesteerd in het beter zichtbaarder worden van sportaanbod in Flevoland. Het complete aanbod in Flevoland is nu te vinden op het landelijke platform Uniek Sporten: www.unieksporten.nl. Dit is een samenwerkingsverband van Fonds Gehandicaptensport, NOC*NSF, Ministerie van VWS, De Onderwijsspecialisten en de Nederlandse Loterij. Daarnaast zijn er meer sportaanbieders met aanbod en is er geïnvesteerd in sportaanbod voor meer diverse doelgroepen. Ook hebben Flevolandse gemeenten in hun beleid meer aandacht voor de inclusieve samenleving.  

Ben jij een Uniek Sporter en wil jij meewerken aan dit onderzoek? Vul dan nu de de digitale vragenlijst in of vraag een gedrukte exemplaar op via vanerp@sportflevo.nl of telefonisch via 0320 - 25 11 13. Vind je het lastig om zelf de vragenlijst in te vullen, dan mag je ook iemand anders vragen om dit voor jou te doen.

Ben jij een Unieke Sporter? Laat je horen!