Nieuws

UBO-registratieplicht

Sinds september 2020 zijn ondernemingen, waaronder verenigingen en stichtingen, verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. De EU wil op deze manier fraude, witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegengaan.

Wat is een UBO?
UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (‘de uiteindelijke belanghebbende’). Een UBO is dus een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een BV. Het UBO-register maakt inzichtelijk wie binnen organisaties de UBO’s zijn.

Verenigingen moeten vóór 27 maart 2022 de UBO’s inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Dit kun je doen door naar de website van de Kamer van Koophandel te gaan. Daar worden de belangrijkste vragen beantwoord en wordt ook uitgelegd hoe je bij een vereniging bepaalt wie de UBO is. Anders dan bij een BV of een NV, heeft een vereniging natuurlijk geen aandelen. Je moet daarom de volgende vragen beantwoorden:

  1. Heeft er iemand recht op meer dan 25% van het vermogen? Staat er bijvoorbeeld in de statuten dat er iemand recht heeft op de winst? Dan is die persoon een UBO. Bij een (voetbal)vereniging zal dit niet het geval zijn, omdat daar vrijwel altijd in de statuten is opgenomen dat er geen winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Op basis van het vermogen is er dan geen UBO aan te wijzen.
  2. Zijn er mensen die meer dan 25% stemgerechtigde zijn? Staat er in de statuten dat iemand 25% van de totale stemmen heeft? Dan is die persoon een UBO. Bij een (voetbal)vereniging zal dit niet het geval zijn, omdat alle leden meestal één of twee stemmen hebben. Op basis van stemrecht is er dan ook geen UBO aan te wijzen.
  3. Zijn er personen die op een andere manier feitelijke zeggenschap hebben? Soms zijn er personen die weliswaar geen bestuurder of aandeelhouder zijn, maar de organisatie wel financieren en op die manier toch veel invloed uitoefenen op het beleid. Bij een normale (voetbal)vereniging zou dit niet het geval moeten/mogen zijn. Ook op die manier kun je dan geen UBO aanwijzen.

Is geen van de bovenstaande situaties van toepassing? Dan schrijf je de hoger leidinggevenden in als UBO’s. Dat zijn de (statutaire) bestuurders die ook staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij de meeste (sport)verenigingen zullen dit de UBO’s zijn, omdat de bovenstaande situaties in principe niet op een (sport)vereniging van toepassing zijn. Controleer hier echter altijd je statuten voor.

Registreren kan online via de portal van de KvK, per post via een formulier of via een notaris. Bij niet (tijdig) registreren kan een boete worden opgelegd.

Op de website van de Kamer van Koophandel staat uitgelegd welke informatie je allemaal moet aanleveren en welke stappen je moet doorlopen. De informatie is uitgebreid en helpt je stap voor stap door het proces. Het is dus mogelijk dit als (sport)vereniging - met de informatie van de Kamer van Koophandel - zelf in te vullen.

Stappenplan in het kort

UBO-registratieplicht