Nieuws

Tranche twee van steunpakket Corona en Sport in Flevoland nu open!

Sportevenementenorganisaties en sportaanbieders kunnen vanaf vandaag, woensdag 19 januari vanaf 13.00 uur, tot en met woensdag 23 februari weer een aanvraag indienen voor een stimuleringsbijdrage. Zowel het Stimuleringsfonds Sportevenementen als het Stimuleringsfonds Sportaanbieders staat weer open.

Beide stimuleringsfondsen zijn onderdeel van het steunpakket Corona en Sport in Flevoland. Een steunpakket dat gericht is op het behouden van de sportinfrastructuur in Flevoland, het herstel en de versterking van de sportorganisaties en de organisatiekracht. En dat dit nodig is bleek wel uit de vele aanvragen bij de openstelling van tranche één op 1 maart 2021, die het beschikbare budget ruim overschreden. Al binnen een week moesten organisaties op een reservelijst geplaatst worden. Reden voor de provincie om een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen, waardoor ook alle organisaties op de reservelijst in de tweede helft van 2021 alsnog een bijdrage uit de stimuleringsfondsen ontvangen hebben.

Ook voor 2022 is een extra aanvulling beschikbaar zodat zoveel mogelijk organisaties en aanbieders geholpen kunnen worden. Door deze extra aanvulling is het mogelijk om nogmaals een aanvraag in hetzelfde fonds te doen. Organisaties en aanbieders die voor het eerst een aanvraag indienen in een fonds krijgen echter wel voorrang.

Naast deze financiële impuls, biedt Sportservice Flevoland verenigingen ook een gratis vitaliteitscan en een ondersteuningsprogramma aan.

Meer informatie over de stimuleringsfondsen en/of het ondersteuningsprogramma, vind u op sportflevo.nl/coronasteunpakket.

Tranche twee van steunpakket Corona en Sport in Flevoland nu open!