Nieuws

Subsidieregeling COVID-19 Provincie Flevoland

Ben jij als ondernemer of organisatie in de Flevolandse gastvrijheidssector actief bezig (geweest) om je klaar te maken voor de 1,5 meter economie volgens de richtlijnen van het RIVM? Heb jij hiervoor een investering gedaan of ga je dit nog doen? Voor een deel van deze investering kun je bij Provincie Flevoland een subsidie aanvragen. 

De regeling is bedoeld voor ondernemers/organisaties in de gastvrijheidssector van Flevoland (op basis van een lijst SBI codes). De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,-. Subsidiabele kosten zijn materiaalkosten en/of kosten voor de inhuur van derden die zijn ingezet voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege Covid-19. 

Meer informatie vind je op de site van Visit Flevoland.

Subsidieregeling COVID-19 Provincie Flevoland

Reacties

Giacolina Rosa Gastaldo schreef

Beste,

Om er voor te zorgen dat wij meer ruimte hebben, hebben wij een deel bij gehuurd. In juni 2020 hebben we de sleutel van de grotere ruimte ontvangen, in de periode dat wij nog gesloten moesten blijven. In deze moeilijke tijen hebben we onze leden meer ruimte kunnen bieden, maar daarintegen maken wij nu veel hogere kosten. We hopen op hulp vanuit verschillende hoeken om ons bedrijf in leven te houden.

Met vriendelijke groet,

Giacolina Rosa Gastaldo

06-23396569

Building Healthy Bodies

Reageer