Nieuws

Steunpakket Corona en sport in Flevoland

2021 wordt voor ons een jaar waarin wij ons voornamelijk richten op het ondersteunen en in stand houden van de Flevolandse sportinfrastructuur. Sportservice Flevoland doet dit de komende twee jaar met het steunpakket ‘’Corona en sport in Flevoland’’. Het steunpakket wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland. Wij zijn zeer content met het feit dat de provincie Flevoland zich op deze wijze inzet voor de sportsector in Flevoland.

Inmiddels krijgen wij al verschillende reacties van voornamelijk sportorganisaties en sportverenigingen die gebruik willen maken van de ondersteuning. De komende weken staan in het teken van het inrichten van alle processen. Dit willen wij graag zorgvuldig doen. Het streven is om begin maart 2021 de fondsen open te stellen en een start te maken met het ondersteuningsprogramma. Het steunpakket heeft als doel om de sportsector in Flevoland te ondersteunen. En, zodra het weer mogelijk is, te zorgen voor een kickstart! Er is € 300.000,- beschikbaar om de sport te ondersteunen.  

Het steunpakket bestaat uit:

  • Stimuleringsfonds voor Sportevenementen in Flevoland
  • Stimuleringsfonds voor Sportaanbieders (verenigingen en commerciele sportaanbieders) gevestigd in Flevoland.
  • Ondersteuningsprogramma gericht op begeleiding en ondersteuning van sportaanbieders en sportevenementenorganisaties. Het ondersteuningsprogramma bestaat uit: inzetten van experts voor een-op-een ondersteuningstrajecten, kennisbijenkomsten/expertmeetings, een campagne’ ’’Flevoland komt weer in beweging’’ en onderzoek (vitaliteitscans verenigingen).

Stimuleringsfonds evenementen
Sportevenementenorganisaties kunnen vanaf 1 maart een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds evenementen. Dit fonds is een noodzakelijk aanvulling op een aantal reeds bestaande landelijke steunmaatregelen. Het heeft als doel ervoor te zorgen dat sportevementen in Flevoland (weer) worden georganiseerd, zodra het weer kan. De aanvraagprocedure is laagdrempelig met een korte beslissingstermijn. De hoogte van de bedragen varieert van € 2.000,- | € 3.500,0 | € 5.000,-, afhankelijk van de omvang van het evenement.UIteraard moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden en meer informatie zijn binnenkort terug te vinden op onze website.

Stimuleringsfonds voor sportaanbieders gevestigd in Flevoland
Ook dit stimuleringsfonds is een noodzakelijke aanvulling op een aantal reeds bestaande landelijke steunmaatregelen. Het is een stimuleringssubsidie voor sportaanbieders met als doel ervoor te zorgen dat er (extra) activiteiten worden georganiseerd, zodra dit weer enigszins kan. Het steunpakket is niet bedoeld om een "gat in de begroting" te dichten, maar is gericht op het initiëren van nieuwe activiteiten zodat, zodra de maatregelen dit toestaan, de sportsector weer op kan starten. Ook hier is de aanvraagprocedure laagdrempelig maar moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Zodra er meer nieuws is, plaatsen wij dit op de website www.sportflevo.nl/coronasteunpakket en delen dit uiteraard via onze social media kanalen. Volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn

Steunpakket Corona en sport in Flevoland